suppose และ supposed to ใช้อย่างไร

เรามักจะพบเจอคำว่า suppose และ supposed to บ่อย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกัน และมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปด้วย วันนี้เราจึงมาเรียนรู้วิธีการใช้งานคำว่า suppose และ supposed to กัน เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมาย และสามารถพูดได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน suppose และ supposed to

ความหมายของ suppose (V.) = think/believe/imagine/expect =  คิด/เชื่อ/จินตนาการ/คาดหวัง

ในหลาย ๆ ครั้งที่เราใช้คำว่า suppose ในเชิงความหมาย “การคาดเดา หรือจินตนาการ” เช่น

การใช้ suppose suppoed to

I suppose you’ll be meeting Janjira when you go to London?

ฉันคาดว่าเธอจะได้เจอเจนจิราเมื่อเธอไปลอนดอน

I suppose you two know each other?

ฉันคาดว่าคุณทั้งสองคนคงรู้จักกัน

และ suppose มักจะถูกใช้ในประโยคขอร้องในเชิงลบ แต่ก็หวังว่าจะได้รับคำตอบทางด้านบวกกลับมา (เหมือนกับฉันเกรงใจนะ แต่ว่าขอให้ได้เถอะ) เช่น

I don’t suppose that you want to have a drink?

(ประโยคชวนสาว ๆ ไปเที่ยว) ฉันไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะไปดื่มด้วยกันหรือเปล่า

I suppose it’s too late to see the doctor now, isn’t it? ~ Hold on. Let me see if I can fit you in.

ฉันคาดว่ามันสายแล้วที่จะไปเจอคุณหมอตอนนี้,ไม่ใช่เหรอ (แอบคาดหวังว่าจะเข้าพบหมอได้แน่ ๆ)  รอก่อนนะจ๊ะ ขอฉันดูนิดนึงว่าฉันจะจัดคิวให้คุณเข้าพบได้มั้ย

I don’t suppose I could see the doctor now, could I?~ I can fit you in at 13.30. Can you wait till then?

ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เจอหมอตอนนี้ใช่มั้ย (หวังอยู่ว่าจะได้เจอ) ฉันสามารถจัดคิวให้คุณเข้าพบคุณหมอได้ตอนบ่ายครึ่ง คุณสามารถรอจนถึงเวลานั้นมั้ย

นอกจากนี้ suppose ยังสามารถใช้ในการตอบคำถามสั้น ๆ ได้อีกด้วย เช่น

Will Richard be at Nadia’s this evening? ~ I don’t think/suppose/imagine/expect so.

Will you try to see Sudthida when you get back? ~ I think/suppose/imagine/expect not.

Would you be prepared to stay on for an extra week? ~ I suppose/expect/guess so.

Suppose/supposing = what if…?

Suppose หรือ supposing  สามารถใช้แทนคำว่า What if…? ได้เพื่อจะแนะนำ หรือแสดงความรู้สึกกลัว มาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ

We haven’t got strawberry jam for the filling, so suppose / supposing we use(d) raspberry jam, would that be all right?

เราไม่มีแยมสตรอเบอร์รี่สำหรับทาแล้ว ถ้าเราใช้แยมราสเบอร์รี่แทน มันก็เหมาะสมใช่มั้ย

Suppose / Supposing I come / came next Thursday rather than Wednesday, will / would that be all right?

ถ้าฉันมาวันพฤหัสบดีหน้าแทนที่จะเป็นวันพุธ มันจะโอเคใช่มั้ย

be supposed to + infinitive = should

Supposed to ในรูปประโยคปัจจุบัน (Subject + is/am/are + Supposed to + V.1) จะใช้ในความหมายที่บางสิ่งบางอย่างนั้นควรทำ เพราะว่ามันเป็นกฎกติกา หรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี เช่น

In Germany you’re not supposed to walk on the grass in the parks, but in England you can.

ในประเทศเยอรมัน คุณไม่ควรเดินบนหญ้าในสวนสาธารณะ แต่ในประเทศอังกฤษคุณสามารถทำได้

I’m supposed to return these books by Friday, but I’m not sure whether I can.

ฉันควรจะไปคืนหนังสือในวันศุกร์ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้

สำหรับ supposed to ในรูปประโยคของอดีต (Subject + was/were + supposed to + v.1) จะใช้ในความหมายที่ว่า เราได้เตรียมการจะทำสิ่งนั้น ๆ แล้ว แต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เหตุการณ์นั้นทำไม่ได้ หรือไม่เกิดขึ้น  ในบางครั้งเราสามารถใช้คำว่า should have + V.3  แทน was/were  supposed to ก็ได้ เช่น

I was supposed to go to Spain for a vacation last year but then I got ill and couldn’t go.

I should have gone to Spain for a vacation last year but then I got ill and couldn’t go.

ฉันควรจะได้ไปประเทศสเปน เพื่อการพักผ่อนเมื่อปีที่แล้ว แต่ฉันดันป่วย ก็เลยไปไม่ได้

Wasn’t Tom supposed to be here for lunch? I wonder what’s happened to him!

Shouldn’t Tom have been here for lunch? I wonder what’s happened to him!

ทอมควรจะอยู่นี้เพื่อทานอาหารเช้า (ตอนนี้เค้าไม่อยู่) ฉันสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเค้า

supposed to be = generally believed to be

be supposed to be sth

to be considered or thought to be something

การพิจารณาหรือการคิดที่จะเป็นบางอย่าง

This is supposed to be the best Thai restaurant in town.

มันจะต้องเป็นร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในเมืองนี้

be supposed to do sth

to be expected to do something or to have to do something

ความคาดหวังว่าจะทำบางอย่าง หรือต้องทำบางอย่าง

The train was supposed to arrive 45 minutes ago.

รถไฟจะต้องมาถึงเมื่อ 45 นาทีที่แล้ว

I’m not supposed to talk about what happened at the meeting.

ฉันไม่อยากจะถูกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่งานเลี้ยง

I suppose

used to show that you are not certain about something
ใช้เมื่อแสดงว่าคุณยังไม่แน่ใจกับบางสิ่ง
It’s about ten years old, I suppose.
มันมีอายุประมาณสิบปี ฉันหวังว่าอย่างนั้นนะ
used when you agree with something, but are not very happy about it
ใช้เมื่อคุณเห็นด้วยกับบางสิ่ง แต่ก็ไม่มีความสุขเกี่ยวกับมัน
“Can I have another cookie?” “I suppose so, but only one.”
 ฉันขอคุ๊กกี้อีกชิ้นได้มั้ย ฉันคิดว่าได้นะ แต่มันมีแค่อันเดียวอ่ะ
© Oxford University Press, 2010
‘Not supposed to’  ใช้เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตให้ถาม หรือเป็นสิ่งต้องห้าม
I’m not supposed to tell you.
ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้บอกคุณ
We’re not supposed to use the Internet for personal reasons at work.
เราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อินเตอร์เนตเพื่อการส่วนตัวในเวลางาน

สุดท้ายในเรื่องของการออกเสียง เราจะไม่ออกเสียง d ใน supposed to ให้ออกเสียงว่า suppose to ได้เลย แต่เวลาเขียนอย่าลืมเขียนให้ถูกด้วยนะคะ

credit :Roger Woodham @ bbc.co.uk

(Visited 26,893 times, 14 visits today)