การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ“play a dirty trick”

“เล่นลูกไม้”

ความหมาย

ใช่เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชง กลอุบาย มายา การหลอกลวง พลิกแพลง ไม่ตรงไปตรงมา

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี มักจะตามด้วย ‘on someone’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He played her a dirty trick. He sold her his shop and then opened another one next door.

(Common English Sayings)

คุณอย่ามา เล่นลูกไม้กับผมนะ มีอะไรก็บอกมาตรงๆ ดีกว่า

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “play a dirty trick” คำ ‘dirty’ หรือ สกปรก หมายถึงไม่ซื่อ ใช่เล่ห์เหลี่ยม สำนวนนี้บางครั้งก็ใช้ “play a trick” โดยไม่มีคำ “dirty” แต่มีความหมายเหมือนกัน และยังหมายถึง การเล่น ตลกหยอกล้อด้วย เช่น Fred got very angry when the other boys played a trick on him and hid his clothes while he was in swimming. นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษยังใช้สำนวน “play someone dirt” มีความหมายเช่นเดียวกับ “play a dirty trick on someone” เช่น He played his employer dirt by resigning, and then going into competition with him.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

สำนวนไทย “เล่นลูก ไม้” คำ ‘ลูกไม้’ เป็นสำนวนมาจากการรำเพลงอาวุธ พวกกระบี่กระบอง ใช้ไม้ต่างอาวุธ ฝึกหัดท่าตีแทงฟันลงไปที่หนึ่ง เรียกว่า ‘ไม้’ คำ ‘ลูก’ หมายถึงอะไรที่แยกพลิกแพลงออกไป จากเดิม คำ ‘ลูกไม้ จึงหมายถึง ท่าพลิกแพลง เมื่อเป็นสำนวนหมายถึง เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ชั้นเชิง กลอุบาย มายา สำนวน “เล่นลูกไม้” หมายถึง ใช้เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง กลอุบายต่างๆ

นอกจากสำนวน “เล่นลูกไม้’’ คนไทยยังใช้สำนวน “เล่นตลก” ซึ่งมีความหมายเบากว่า ”เล่นลูกไม้” เช่น เขาเล่นตลก เชิญแขกไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร แห่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลา เขากลับไม่ไป อีกสำนวนหนึ่ง คือ “เล่นสกปรก’’ มีความหมายเช่นเดียวกับ “play someone dirt” เช่น คุณอย่าเล่นสกปรกนะ ถ้าผมจับได้จะเอาเรื่องแน่ๆ

(Visited 645 times, 2 visits today)