“น้ำใสใจจริง” ความหมาย ความรู้สึกที่แท้จริง ความจริงใจ รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังบุพบท ‘from’ หรือ ‘at’; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง A...
“สู้จนเย็บตา” ความหมาย สู้จนถึงที่สุด สู้อย่างไม่ย่อท้อ สู้ไม่ถอย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง It took three policemen...
“จับปลาสองมือ" ความหมาย หวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันสองอย่าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Roger can’t make...
“ตายประชดป่าช้า” ความหมาย ประชดทำสิ่งที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนเอง ในขณะที่รู้สึกโกรธ หรือ ต้องการแก้แค้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง In walking out...
“เด็กเลี้ยงแกะ” ความหมาย (คนที่) พูดโกหก หลอกลวงว่าจะมีอันตราย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง Nobody will believe...
“(ร้องไห้) น้ำตาเป็นสายเลือด” ความหมาย ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจมาก ร้องไห้จนน้ำตาไหลพรากไม่หยุด รูปคำ สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี ตัวอย่าง When I got home that night,...
“ตีปีก” ความหมาย แสดงความยินดี ดีใจ (สำนวนอังกฤษมักจะใช้ในกรณีที่ได้รับชัยชนะ) รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยา; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง You needn’t crow over...
“ตีตนก่อนไข้” ความหมาย ห่วงกังวลกับปัญหา ความเดือดร้อน เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง   My sister thought...
“กรรมตามทัน (สนอง)” ความหมาย สิ่งไม่ดีที่ใครได้ทำ หรือพูดไว้จะกลับมาสู่ผู้นั้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค ตัวอย่าง His unkindness to his...
“ถูกใจดำ" ความหมาย ตั้งข้อสังเกต พูดถึงสิ่งที่ตรงกับความในใจของคนฟัง พูดถึงสิ่งที่ไปสะกดจุดอ่อนของคนฟัง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี ตัวอย่าง She is very sensitive...