บทความล่าสุด

สำนวน“(from) the bottom of one’s heart”แปลว่า

“น้ำใสใจจริง” ความหมาย ความรู้สึกที่แท้จริง ความจริงใจ รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังบุพบท ‘from’ หรือ ‘at’; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง A mother loves a baby from the bottom of her heart. (A Dictionary of
Read More

ความหมายสำนวน“fight tooth and nail”

“สู้จนเย็บตา” ความหมาย สู้จนถึงที่สุด สู้อย่างไม่ย่อท้อ สู้ไม่ถอย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง It took three policemen to arrest him; he fought tooth and nail against them. (Common English Sayings')
Read More

สำนวนอังกฤษ“eat one’s cake and have it (too)”

“จับปลาสองมือ" ความหมาย หวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันสองอย่าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Roger can’t make up his mind whether to go to college or get a job. You
Read More

สำนวน“cut off one’s nose to spite one’s face”

“ตายประชดป่าช้า” ความหมาย ประชดทำสิ่งที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนเอง ในขณะที่รู้สึกโกรธ หรือ ต้องการแก้แค้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง In walking out and leaving in the lurch, he really cut off his nose to spite
Read More

การใช้สำนวน“cry wolf”

“เด็กเลี้ยงแกะ” ความหมาย (คนที่) พูดโกหก หลอกลวงว่าจะมีอันตราย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง Nobody will believe he is in trouble because he has cried wolf so many times. (Longman
Read More

สำนวนอังกฤษ“cry one’s eyes (heart) out”

“(ร้องไห้) น้ำตาเป็นสายเลือด” ความหมาย ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจมาก ร้องไห้จนน้ำตาไหลพรากไม่หยุด รูปคำ สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี ตัวอย่าง When I got home that night, I cried my eyes out. It’s terrible feeling you’ll never be nor­mal again.
Read More

แปลสำนวน“crow over”

“ตีปีก” ความหมาย แสดงความยินดี ดีใจ (สำนวนอังกฤษมักจะใช้ในกรณีที่ได้รับชัยชนะ) รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยา; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง You needn’t crow over beating us at cards last night; just remember how badly we beat you
Read More

สำนวน“cross one’s bridges before one comes to them”หมายถึง

“ตีตนก่อนไข้” ความหมาย ห่วงกังวลกับปัญหา ความเดือดร้อน เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง   My sister thought she might not be able to pass the entrance examination. ‘Don’t cross your
Read More

การใช้สำนวน“come home to roost”

“กรรมตามทัน (สนอง)” ความหมาย สิ่งไม่ดีที่ใครได้ทำ หรือพูดไว้จะกลับมาสู่ผู้นั้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค ตัวอย่าง His unkindness to his daughter came home to roost when she refused to look after him when
Read More

สำนวน“close to home”แปลว่า

“ถูกใจดำ" ความหมาย ตั้งข้อสังเกต พูดถึงสิ่งที่ตรงกับความในใจของคนฟัง พูดถึงสิ่งที่ไปสะกดจุดอ่อนของคนฟัง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี ตัวอย่าง She is very sensitive about being the oldest of our friends; when you said that everyone you
Read More