แปลความหมายสำนวน“hands down”

“กินดิบ” ความหมาย อย่างง่ายดาย ไม่อยากลำบากเลย รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี ใช้ขยายกริยา สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Last week our team played very badly and our opponents beat us hands down. (Longman Dictionary of English Idioms) “ไม่กลัวใคร่ได้ครูจะสู้กัน ไล่ห้ำหั่น กินดิบในพริบตา” (พระอภัยมณี) คำอธิบาย สำนวนอังกฤษ Read more[…]

สำนวน“(from) the bottom of one’s heart”แปลว่า

“น้ำใสใจจริง” ความหมาย ความรู้สึกที่แท้จริง ความจริงใจ รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังบุพบท ‘from’ หรือ ‘at’; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง A mother loves a baby from the bottom of her heart. (A Dictionary of American Idioms) “กล่าวแกล้งแสร้งทูลพระชนนี ทั้งนี้เพราะกรรมได้ทำไว้ แต่ Read more[…]

ความหมายสำนวน“fight tooth and nail”

“สู้จนเย็บตา” ความหมาย สู้จนถึงที่สุด สู้อย่างไม่ย่อท้อ สู้ไม่ถอย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง It took three policemen to arrest him; he fought tooth and nail against them. (Common English Sayings’) “ต่างขันเข้าหน้าไม่ราถอย จะฟันแทงทุบต่อยไม่อยากเจ็บ มิได้ถอยหลังมาจนตาเย็บ เนื้อเหน็บหน้าเหนียวเป็นพ้นไป” (อิเหนา Read more[…]

สำนวนอังกฤษ“eat one’s cake and have it (too)”

“จับปลาสองมือ” ความหมาย หวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันสองอย่าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Roger can’t make up his mind whether to go to college or get a job. You can’t eat your cake and have it too. (A Read more[…]

สำนวน“cut off one’s nose to spite one’s face”

“ตายประชดป่าช้า” ความหมาย ประชดทำสิ่งที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนเอง ในขณะที่รู้สึกโกรธ หรือ ต้องการแก้แค้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง In walking out and leaving in the lurch, he really cut off his nose to spite his face since no other employer cared to hire him there­after. (Handbook Read more[…]

การใช้สำนวน“cry wolf”

“เด็กเลี้ยงแกะ” ความหมาย (คนที่) พูดโกหก หลอกลวงว่าจะมีอันตราย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง Nobody will believe he is in trouble because he has cried wolf so many times. (Longman Dictionary of English Idioms) คุณอย่าทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ วันหลังถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจริงๆ Read more[…]

สำนวนอังกฤษ“cry one’s eyes (heart) out”

“(ร้องไห้) น้ำตาเป็นสายเลือด” ความหมาย ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจมาก ร้องไห้จนน้ำตาไหลพรากไม่หยุด รูปคำ สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี ตัวอย่าง When I got home that night, I cried my eyes out. It’s terrible feeling you’ll never be nor­mal again. (Honey Dec 74) When her new doll fell and broke, Read more[…]

แปลสำนวน“crow over”

“ตีปีก” ความหมาย แสดงความยินดี ดีใจ (สำนวนอังกฤษมักจะใช้ในกรณีที่ได้รับชัยชนะ) รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยา; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง You needn’t crow over beating us at cards last night; just remember how badly we beat you a few weeks ago. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) “เอ๊ะ!พวกท่าน อย่าเพ่อตีปีกก่อนการ Read more[…]

สำนวน“cross one’s bridges before one comes to them”หมายถึง

“ตีตนก่อนไข้” ความหมาย ห่วงกังวลกับปัญหา ความเดือดร้อน เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง   My sister thought she might not be able to pass the entrance examination. ‘Don’t cross your bridges before you Read more[…]

การใช้สำนวน“come home to roost”

“กรรมตามทัน (สนอง)” ความหมาย สิ่งไม่ดีที่ใครได้ทำ หรือพูดไว้จะกลับมาสู่ผู้นั้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค ตัวอย่าง His unkindness to his daughter came home to roost when she refused to look after him when he was old. (Longman Dictionary of English Idioms) “พ่อเลี้ยงที่ทารุณคนนั้น Read more[…]