Oct 4, 2014 - เพลงภาษาอังกฤษ    Comments Off

เนื้อเพลงSomeday We’ll Know โดยศิลปิน Mandy Moore feat. Jonathan Foreman

Someday We’ll Know by Mandy Moore feat. Jonathan Foreman   Ninety Miles outside Chicago Can’t stop driving I don’t know why So many questions Need an answer, two years later He’s still on my mind [Jonathan] Whatever happened to Amelia Earhart? Who holds the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? [Both] Did the captain of the Titanic cry? (Ohh) *Someday we’ll know If love can move a mountain… Someday we’ll know Why the sky is blue… Someday we’ll know Why I wasn’t meant for you… [M] Does anybody Read more[...]
Oct 4, 2014 - เพลงภาษาอังกฤษ    Comments Off

เนื้อเพลง I Need You โดยศิลปิน Marc Anthony

เพลง I Need You From the day that I met you girl I knew that your love would be Everything that I ever wanted in my life From the moment you spoke my name I new everything had changed Because of you I felt my life would be complete *Oh baby I need you For the rest of my life girl I need you To make everything right girl I love you And I’ll never deny that I need you Nothing matters but you my love And only God above Could be the one to know exactly how I feel I could die in your arms right now Knowing that you somehow Would Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

ABLE TO สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

able to ออกเสียง เอเบิล-ทู /eibl tU/ *ทุกครั้งที่จะใช้ able to ต้องมี Verb to be อยู่ข้างหน้า *หลัง able to ต้องตามด้วยคำกริยาแท้ช่อง 1 (infinitive without to) เสมอ หลักการใช้ หลักการใช้ ABLE TO 1. be able to + กริยาแท้ช่อง 1 มีความหมายเช่นเดียวกับ can (สามารถ) ฉะนั้นส่วนใหญ่จึงใซ้แทนกันได้ ตัวอย่าง My Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

การใช้คำว่า ABOVE, BELOW แบบเข้าใจง่าย ๆ

above ออกเสียง เออะ-บัฟ below ออกเสียง บิ-โล *above และ below ทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็นได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำวิเศษณ์ (adverbs) above และ below มีความหมายแตกต่างกัน 1. เมื่อเป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ (prepositions of place) above แปลว่า “อยู่สูงกว่าอีกสิ่ง” (higher Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

วิธีการใช้ ABOVE and OVER ในภาษาอังกฤษ

above (เออะบัฟ) adv. และ over (โอเวอะ) adv. มีวิธีการใช้ดังนี้ 1. above และ over นำมาใช้ในความหมายว่า higher than แปลว่า สูงกว่า เหนือกว่า ตัวอย่าง The water came up above/over our knees. นํ้าขึ้นสูงเลยหัวเข่าของเรา Can you see the plane above/over that mountain? คุณมองเห็นเครื่องบินที่บินอยู่เหนือภูเขาสูงนั้นหรือเปล่า 2. Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

หน้าที่ของคำ ABOUT, AROUND ในภาษาอังกฤษ

about ออกเสียง เออะ-เบ๊าทฺ around ออกเสียง เออะ-ราวดฺ *about และ around ทำหน้าที่ได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำ วิเศษณ์ (adverbs) about และ around มีความหมายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน หลักการใช้ ABOUT, AROUND 1. about เป็นคำบุพบท มีความหมายว่า “เกี่ยวกับหัวข้อนั้นหรือเรื่องนั้น” Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

หลักการใช้ ABOUT and ON ในภาษาอังกฤษ

โปรดพิจารณาประโยคต่อไปนี้ดูว่า about (อะเบ้าท์) prep. และ on (ออน) prep. มีหลักการใช้ต่างกันอย่างไร A. It’s a book for teachers on British empire. B. It’s a book for children about British empire. วิเคราะห์ ประโยค A ใช้ on และผู้ใช้หนังสือเล่มนี้คืออาจารย์ (teachers) แสดงว่า เนื้อหาสาระภายในหนังสือเน้นหนักไปทางด้านวิชาการ Read more[...]
Oct 2, 2014 - Vocabulary    Comments Off

สายตาสั้น สายตายาว มาเรียนรู้เกี่ยวกับตาในภาษาอังกฤษ

เดี๋ยวนี้เราจ้องโทรศัพท์มือถือ แถมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้คนเราในสมัยนี้มีปัญหาเรื่องสายตากันมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับตาอย่างแรกนันก็คือ สายตาสั้น เพราะเราเพ่งมองหน้าจอสารพัดชนิดกันจนเคยชิน จากที่สั้นอยู่แล้ว Read more[...]
Sep 12, 2014 - คำคม คติประจำใจ    Comments Off

คำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบันดาลใจ

เวลาเราอ่านคำคม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไร ก็มีส่วนช่วยให้เรารู้สึกดี รู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น วันนี้เรามาสร้างแรงบันดาลใจกันด้วยคำคมภาษาอังกฤษจากบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

ตัวอย่างการใช้ ABILITY and CAPACITY ในภาษาอังกฤษ

ability (อะบิลิทิ) n. หมายถึง a power or skill to do, to think or to make something แปลว่า ความสามารถที่จะทำหรือคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติความสามารถนี้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติ ตัวอย่าง He has the ability to make a very good boat. เขามีความสามารถที่จะสร้างเรือที่ดีได้ She Read more[...]
Pages:«1234567...102»