Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

หน้าที่ของคำ ABOUT, AROUND ในภาษาอังกฤษ

about ออกเสียง เออะ-เบ๊าทฺ around ออกเสียง เออะ-ราวดฺ *about และ around ทำหน้าที่ได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำ วิเศษณ์ (adverbs) about และ around มีความหมายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน หลักการใช้ ABOUT, AROUND 1. about เป็นคำบุพบท มีความหมายว่า “เกี่ยวกับหัวข้อนั้นหรือเรื่องนั้น” Read more[...]
Oct 4, 2014 - Grammar    Comments Off

หลักการใช้ ABOUT and ON ในภาษาอังกฤษ

โปรดพิจารณาประโยคต่อไปนี้ดูว่า about (อะเบ้าท์) prep. และ on (ออน) prep. มีหลักการใช้ต่างกันอย่างไร A. It’s a book for teachers on British empire. B. It’s a book for children about British empire. วิเคราะห์ ประโยค A ใช้ on และผู้ใช้หนังสือเล่มนี้คืออาจารย์ (teachers) แสดงว่า เนื้อหาสาระภายในหนังสือเน้นหนักไปทางด้านวิชาการ Read more[...]
Oct 2, 2014 - Vocabulary    Comments Off

สายตาสั้น สายตายาว มาเรียนรู้เกี่ยวกับตาในภาษาอังกฤษ

เดี๋ยวนี้เราจ้องโทรศัพท์มือถือ แถมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้คนเราในสมัยนี้มีปัญหาเรื่องสายตากันมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับตาอย่างแรกนันก็คือ สายตาสั้น เพราะเราเพ่งมองหน้าจอสารพัดชนิดกันจนเคยชิน จากที่สั้นอยู่แล้ว Read more[...]
Sep 12, 2014 - คำคม คติประจำใจ    Comments Off

คำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบันดาลใจ

เวลาเราอ่านคำคม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไร ก็มีส่วนช่วยให้เรารู้สึกดี รู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น วันนี้เรามาสร้างแรงบันดาลใจกันด้วยคำคมภาษาอังกฤษจากบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

ตัวอย่างการใช้ ABILITY and CAPACITY ในภาษาอังกฤษ

ability (อะบิลิทิ) n. หมายถึง a power or skill to do, to think or to make something แปลว่า ความสามารถที่จะทำหรือคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติความสามารถนี้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติ ตัวอย่าง He has the ability to make a very good boat. เขามีความสามารถที่จะสร้างเรือที่ดีได้ She Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

ABDUCT and KIDNAP ลักพาตัวที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ

abduct (แอ็บ-ดัคทฺ) V. หมายถึง ลักพาหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะไป เพื่อเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ โดยปกติการลักพาตัวไปนั้นมักจะใช้กำลัง เช่น The police think the missing girl has been abducted. ตำรวจสงสัยว่าเด็กหญิงที่หายไปถูกลักพาตัวไป There is reason to believe that your son abducted my Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

วิธีใช้ A BIT, A BIT OF ในการแสดงจำนวนน้อย ๆ

a bit ออกเสียง เออะ-บิท a bit of ออกเสียง เออะ-บิทเอิฟ *a bit และ a bit of เป็นคำแสดงจำนาน (quantity words) นอกจากนี้ a bit ยังเป็นคำวิเศษณ์บอกระดับ (adverb of degree) ด้วย *a bit และ a bit of แปลว่า “มีจำนวนหรือชิ้นอยู่เล็กน้อย" (a bit และ a bit of มีความหมายทำนองเดียวกับ a little แต่ใช้กับสิ่งที่ Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยอักษร a ที่น่าสนใจ

(A-WORDS ) คำต่างๆ ต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยอักษร a ทั้งสิ้น ได้แก่ 1. คำบุพบท (prepositions) เช่น against     ต้าน, ต่อต้าน, ปะทะ amid     ตรงกลาง, ล้อมรอบ among     ท่ามกลาง, ระหว่าง (มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป) ตัวอย่าง We sailed against the wind. พากเราแล่นเรือต้านลม The soldiers fought against the Read more[...]
Jun 1, 2014 - Grammar    Comments Off

หลักง่าย ๆ ในการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ

a ออกเสียง เอ หรือ เออะ an ออกเสียง แอน หรือ เอิ่น *a/an เป็น indefinite article ใช้ประกอบหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ไม่ชี้ เฉพาะกล่าวขึ้นมาลอยๆ ทั่วไป หลักการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ 1. ใช้  a หน้าคำนามนับได้เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (consonant Read more[...]
May 1, 2014 - Grammar    Comments Off

การใช้ Question tag และการตอบคำถาม

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงงงกับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนี้ เพราะมันดูซับซ้อนสำหรับคนไทยหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบคำถาม question tag วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่อง Question tag กันว่าเราจะต้องใช้อย่างไร การถามคำถาม การออกเสียง Read more[...]
Pages:«1234567...102»