สำนวนไทยที่มีความหมายเช่นเดียวกับ “lead by the nose”

“จูงจมูก”

ความหมาย

นำหรือพา (ใคร) ให้ไปทางที่ตนต้องการ หรือให้ทำสิ่งที่ตนต้องการ มีอำนาจที่จะควบคุมหรือสั่งให้ (ใคร) ทำสิ่งต่างๆ ได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Don’t let anyone lead you by the nose; use your own judgement and do the right thing.

(A Dictionary of American Idioms)

“เขาทำแกเสียป่นเสียปี้ เขาคงนึกว่าเป็นบ้า ก็เลยจูงจมูกเล่นตามสบาย”

(ลัก วิทยา)

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความเห็นตรงกันในการ

เปรียบวิธีการจูงสัตว์กับการนำ หรือชักจูงคนให้ทำสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการ สำนวนอังกฤษ “lead by the nose” มาจากการจูงวัว หรือ หมี โดยดึงเชือกที่ผูกติดกับห่วงที่คล้องที่จมูกของมัน การจูงม้าและลาก็เช่นกัน จะมีเชือกผูกอยู่รอบปากและโยงขึ้นมาถึงจมูก เวลาจะจูงม้าหรือลา ก็ดึงเชือกนี้ไป คนที่ถูกจูงจมูกก็เปรียบเหมือนกับสัตว์ที่ถูกคนจูง จะดึงหรือพาไปทางไหนก็ได้ สำนวนไทย “จูงจมูก” ก็เช่นกัน มาจากการเอาเชือก สนตะพายควาย คือเอาเชือกร้อยจมูกสำหรับจูงไปไหนๆ ได้สะดวก เมื่อเป็นสำนวนมีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “lead by the nose”

สำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “จูงจมูก” ก็คือ “สนตะพาย” สำนวนนี้มาจากการจูงวัวควายเช่นกัน คำ ‘สน’ หมายถึง ร้อย เช่น สนเข็ม และ ‘ตะพาย’ หมายถึง เชือก ‘สนตะพาย’ หมายถึง การผูกวัวควาย โดยใช้วิธีเจาะจมูก แล้วเอาเชือกร้อยเข้าไปในรู วัวควายที่สนตะพายแล้วจะผูกไว้อยู่กับที่หรือจะจูงไปไหนๆ ก็ได้ คำ ’สนตะพาย’ เลยกลายเป็นสำนวนใช้กับคนโง่ ที่ทำอะไรเองไม่เป็น ปล่อยให้ทำอะไรตามลำพังไม่ได้ ต้องคอยจูง คอยนำ หรือ คอยบอกให้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง หรือ คนโง่ที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ปล่อยให้คนอื่นชักจูงไปทำอะไรตามใจชอบเรียกว่า ให้เขาสนตะพายเล่น

(Visited 749 times, 1 visits today)