การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “gnash one’s teeth”

“ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”

ความหมาย

ทำอาการโกรธจัดเต็มที่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The man gnashed his teeth when he saw the damage to his new car.

เขาคงจะโกรธลูกชายมากที่ไปเล่นการพนัน จึงทำท่า ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน อย่างนี้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “gnash one’s teeth” และสำนวนไทย “ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มาจากอากาโรของคนเวลาที่โกรธ จะกัดหรือขบฟันแน่น ฉะนั้นเมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึง แสดงอาการโกรธจัด

(Visited 77 times, 1 visits today)