สำนวนภาษาอังกฤษหลายคำให้ศึกษาในหมวดอักษร E

** eat in = eat at home; รับประทานอาหารที่บ้าน Since I enjoy homemade meals, I’ll eat in everynight. ฉันรับประทานอาหารที่บ้านเป็นประจำเพราะฉันชอบอาหารที่ทำเอง Shall we eat out? Where…

Read More

เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษหมวดอักษร F เพื่อการสนทนาที่ราบรื่น

** face to face = confronting each other; ประจันหน้ากัน, ข้างหน้า, ต่อหน้า She felt so embarrassing when they came face to face. เธอรู้สึกอึดอัดเมื่อเผชิญหน้ากับเขา I…

Read More