การใช้ As กับ Like ในความหมายว่า เหมือน

เพื่อน ๆ คงเคยเห็นความว่า As กับ Like ในประโยคภาษาอังกฤษมากมาย โดย As ไม่ได้แปลว่า “ขณะที่, เช่น” อย่างเดียว ยังสามารถแปลว่า “เหมือน” ได้อีกด้วย เช่นเดียวกับ “Like” ก็ได้สามารถแปลว่า เหมือนได้เช่นกัน แต่หลักการใช้ As และ…

Read More

โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ แต่งประโยคได้ง่ายขึ้น

วันนี้เรามีหลักในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้เพื่อน ๆ ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ประโยคภาษาอังกฤษนั้นไม่เหมือนกับภาษาไทยที่เราสามารถสลับกริยา กรรม ประธานไว้ตรงไหนก็ได้ เราก็รู้เรื่องแล้ว Read more[…]

Read More

เทคนิคการใช้ PREPOSITIONS อย่างถูกต้อง

Preposition คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ เช่น ระหว่าง noun กับ noun, verb กับ noun, verb กับ pronoun, pronoun กับ noun, noun กับ pronoun ตัวอย่างเช่น การเชื่อมระหว่าง noun กับ…

Read More

การใช้ Make ในประโยคภาษาอังกฤษ

หลายครั้งที่เราพบเจอคำศัพท์ที่มีคำว่า Make แล้วต่อท้ายด้วยคำศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสับสนในการใช้เป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีการใช้ Make เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้สร้างประโยคได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถเข้าใจการใช้งาน Read more[…]

Read More

การบอกความถี่ หรือความบ่อยในภาษาอังกฤษ

ในการพูดคุยกันนั้น เป็นธรรมดาทีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำต่าง ๆ ของเรา วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการใช้งานคุณศัพท์ที่บอกถึงความถี่หรือความบ่อยของเหตุการณ์ หรือการกระทำ (Frequency) ซึ่งเป็นคำตอบของคำถาม Read more[…]

Read More

How often? บ่อยแค่ไหน วิธีการใช้ถามเป็นภาษาอังกฤษ

ในการสอบถามความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำสิ่งต่าง ๆ เราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้คำถามที่ขึ้นต้นว่า How often….? โดยสามารถใช้ถามถึงความบ่อยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ด้วย ลองมาดูตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ วิธีการใช้ Read more[…]

Read More

เช่นกัน ภาษาอังกฤษ Also, As well Too Either

การพูดคำว่า “เช่นกัน” ในภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้หลายรูปแบบ แต่ที่เราพูดกันบ่อย ๆ นั้นก็คือ Too ซึ่งเป็นคำง่าย ๆ ที่เราสามารถต่อท้ายประโยคคำพูดของเราได้เลย แต่ในวันนี้เรามาเรียนรู้การพูดว่า เช่นกัน ในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก Read more[…]

Read More

การใช้ Prepositions of time – on, in , at อย่างถูกต้อง

เพื่อน ๆ หลายคนคงสับสนเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาว่าจะใช้บุพบทคำไหนดีให้ถูกต้อง เช่น เราจะบอกว่า ในวันจันทร์นี้ฉันจะไปดูหนัง เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร แม้ภาษาไทยจะพูดว่า “ใน” เราก็ไม่สามารถใช้คำว่า Read more[…]

Read More