คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยอักษร a ที่น่าสนใจ

(A-WORDS ) คำต่างๆ ต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยอักษร a ทั้งสิ้น ได้แก่ 1. คำบุพบท (prepositions) เช่น against     ต้าน, ต่อต้าน, ปะทะ amid     ตรงกลาง, ล้อมรอบ among     ท่ามกลาง,…

Read More

หลักง่าย ๆ ในการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ

a ออกเสียง เอ หรือ เออะ an ออกเสียง แอน หรือ เอิ่น *a/an เป็น indefinite article ใช้ประกอบหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ไม่ชี้ เฉพาะกล่าวขึ้นมาลอยๆ ทั่วไป หลักการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ 1. ใช้  a…

Read More

การใช้ Question tag และการตอบคำถาม

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงงงกับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนี้ เพราะมันดูซับซ้อนสำหรับคนไทยหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบคำถาม question tag วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่อง Question tag กันว่าเราจะต้องใช้อย่างไร การถามคำถาม การออกเสียง Read more[…]

Read More

Yes/No question ใช้อย่างไร ถามและตอบอย่างไร

หลายคนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบคำถาม หรือจะถามคำถามสำหรับรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ Yes/No question กันไม่มากก็น้อย รวมไปจนถึงการใช้อย่างไรให้ถูกต้อง วันนี้เรามีคำตอบมาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กันค่ะ หลักการใช้ Yes/No Question สำหรับการตอบของ Read more[…]

Read More

ภาษาอังกฤษหมวดตัว W

WANDER and WONDER wander (วอน-เดอะ) V. หมายถึง to move here and there without any special purpose; to meander แปลว่า “ย้ายไปย้ายมาโดยไม่มีจุดประสงค์ พิเศษใดๆ, อ้อมค้อมไปมา” ตัวอย่าง…

Read More

การใช้ภาษาอังกฤษในหมวดอักษร U

ULTERIOR and UNDERLYING ulterior (อัลเทีย-เรีย) adj. หมายถึง hidden underneath แปลว่า “ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน” ตัวอย่าง His noble words were contradicted by his ulterior motives. คำพูดที่มีเกียรติของเขาแย้งกับเจตนาภายในของเขา He…

Read More

รูปแบบการใช้ Time Adverbs ในภาษาอังกฤษ

Time Adverbs (ไทมฺ แอ็ดเวิบ) เป็นชนิดของกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกเวลา ซึ่งมีมากมายในภาษาอังกฤษ กริยาวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อตอบคำถาม “When?” ตัวอย่าง I spoke to him this morning. ผมพูดกับเขาเมื่อเช้านี้ Question : When did you speak to…

Read More