วิธีการถามและตอบเรื่องเวลาในภาษาอังกฤษ

What time is it? เป็นวิธีการถามเรื่องเวลาที่ง่ายที่สุด เพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเรื่องเวลาแบบต่าง ๆ ซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคำถามเหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเข้าใจชาวต่างชาติที่มาถามเรามากขึ้น Read more[…]

Read More