ความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษ “back door”

“ประตูหลัง­”

ความหมาย  

ปกปิด ซ่อนเร้น (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ)

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ (ad­verb) โดยใช้ตามหลังบุพบท (preposition) ‘in (out) by’  “in (out) by the back door” “back door” อาจจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ขยาย คำนามได้; สำนวนไทย นามวลี มักจะใช้ขยายคำนาม ‘ทาง’ และ “ทางประตูหลัง” ใช้ขยายกริยา

ตัวอย่าง

But… for all the repeated attempts by dis­tributors to place Bond in Russian cinemas, our James is still allowed in only by the back door.

(The Guardian 4 Feb. 74)

That official has tried to get a promotion by using backdoor influence.

พ่อค้าหลายคนได้พยายามเข้าไปพบท่านรัฐมนตรีกระทรวง พาณิชย์คนใหม่ทางประตูหลัง

คำอธิบาย

ปรกติ ทางเข้าบ้านสำหรับผู้มาเยี่ยมคือประตูหน้าบ้าน ประตูหลังบ้านอาจจะใช้เฉพาะคนในบ้านหรือเด็กรับใช้ การที่ผู้มาเยี่ยมเข้าทางประตูหลังบ้านแสดงให้เห็นว่าแอบเข้าไป เพราะไม่อยากให้คนอื่นเห็น คนอังกฤษ อเมริกัน และคนไทย มีความคิดตรงกันในเรื่องนี้ จึงได้เกิดสำนวน “back door” และ ‘‘ประตูหลัง” ขึ้น หมายถึงวิธีลับๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นทางการ

ในภาษาอังกฤษ นอกจากสำนวน “back door” บางทีก็ใช้ “side door” และ “back stair” (บันไดหลัง หรือบันไดข้าง สำหรับคนใช้ขึ้นลง) ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน เช่น backstair influence (อิทธิพลอย่างลับๆ) คนไทยไม่ใช้สำนวน “บันไดหลัง” แต่บางที เราก็พูดว่า “(เข้าทาง) หลังบ้าน” เหมือนกัน สำนวนไทย “ประตูหลัง” หรือ “หลังบ้าน” มีความหมายเพิ่มเติม จากความหมายของสำนวนอังกฤษ “back door” ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงการเข้าทางประตูหลัง เรามักจะนึกถึง การไปหาภรรยาของผู้ที่มีอำนาจ เพื่อขอบางสิ่งบางอย่าง ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ตัวผู้ไปหา แทนที่จะไปหาบุคคลที่มีอำนาจโดยตรง โดยคิดว่าภรรยามอำนาจเหนือสามี อาจจะขอร้องหรือสั่งให้สามีทำสิ่งที่ผู้ไปหาต้องการได้ จึงเอาของมีค่าไปให้แก่ภรรยาผู้มีอำนาจเป็นเชิงให้สินบน การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และต้องแอบทำไม่ให้คนอื่นเห็น ความหมายนี้เพิ่งจะปรากฎใช้ไม่นานมานี้เอง

(Visited 218 times, 1 visits today)