การใช้คำว่า ABOVE, BELOW แบบเข้าใจง่าย ๆ

above ออกเสียง เออะ-บัฟ below ออกเสียง บิ-โล *above และ below ทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็นได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำวิเศษณ์ (adverbs) above และ below มีความหมายแตกต่างกัน 1. เมื่อเป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ (prepositions of place) above…

Read More

หน้าที่ของคำ ABOUT, AROUND ในภาษาอังกฤษ

about ออกเสียง เออะ-เบ๊าทฺ around ออกเสียง เออะ-ราวดฺ *about และ around ทำหน้าที่ได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำ วิเศษณ์ (adverbs) about และ around มีความหมายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน หลักการใช้ ABOUT, AROUND 1. about…

Read More

ตัวอย่างการใช้ ABILITY and CAPACITY ในภาษาอังกฤษ

ability (อะบิลิทิ) n. หมายถึง a power or skill to do, to think or to make something แปลว่า ความสามารถที่จะทำหรือคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติความสามารถนี้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติ ตัวอย่าง He has the…

Read More

ABDUCT and KIDNAP ลักพาตัวที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ

abduct (แอ็บ-ดัคทฺ) V. หมายถึง ลักพาหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะไป เพื่อเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ โดยปกติการลักพาตัวไปนั้นมักจะใช้กำลัง เช่น The police think the missing girl has been abducted. ตำรวจสงสัยว่าเด็กหญิงที่หายไปถูกลักพาตัวไป There is reason to believe…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยอักษร a ที่น่าสนใจ

(A-WORDS ) คำต่างๆ ต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยอักษร a ทั้งสิ้น ได้แก่ 1. คำบุพบท (prepositions) เช่น against     ต้าน, ต่อต้าน, ปะทะ amid     ตรงกลาง, ล้อมรอบ among     ท่ามกลาง,…

Read More