ความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษ “a deadpan face”

“หน้าตาเฉย”

ความหมาย

หน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

She listened to his story with a deadpan face.

เขาทำหน้าเฉย เพื่อนของเขาก็เลยไม่ทราบว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในที่ประชุม

คำอธิบาย

สำนวน “a deadpan face” สันนิษฐานว่า อาจจะมาจากการขุดทอง ซึ่งใช้กะทะ (pan) ในการร่อนทอง คนที่พบทองต้องพยายามทำหน้าเฉยๆ ไม่แสดงความดีใจออกมาให้เห็น มิฉะนั้นคนอื่นจะมาแย่งเอาไป ฉะนั้น สำนวนนี้จึงหมายถึง หน้าเฉย หน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆ ไม่ว่า ดีใจหรือเสียใจ บางทีก็ใช้ “deadpan” ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์ เช่น She received the news of her husband’s death deadpan.

(A Dictionary of American Idioms)

 

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเช่นเดียวกับ “a deadpan face” ก็คือ “a poker face” สำนวนนี้มาจากการเล่นโป๊กเกอร์ (poker) ซึ่งเป็นการเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง ผู้เล่นจะต้องไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริง ให้ผู้เล่นคนอื่นทราบ มิฉะนั้นคนอื่นจะทราบว่าตนถือไพ่ดี หรือไพ่ไม่ดีในมือ ต้องทำหน้าเฉยๆ เช่น He has a poker face. Nobody knows what he’s think­ing about.

สํ’านวน “a straight face” มีความหมายคล้ายคลึงกับ “a deadpan face” และ “a poker face” แต่ใช้เฉพาะในความหมายที่ว่า หน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกขบขัน เช่น ยิ้มหรือหัวเราะ เมื่อได้ยิน หรือ เห็นสิ่งที่ตลก ชวนให้หัวเราะ มักจะใช้กับกริยา ‘keep’ เช่น Mary told all the funny stories she knew to try to make Joan laugh, but Joan kept a straight face” บางทีก็ใช้เป็น บุพบทวลี “with a straight face” เช่น He can tell a fib with a straight face.

(A Dictionary of American Idioms)

สำนวนอังกฤษ “a straight face” มีความหมายตรงกับสำนวนไทย “หน้าตาย” เช่น เขาเล่าตลกหน้าตาย แต่คนฟังฮาครืน ชอบใจใหญ่ เมื่อใช้เป็นกริยาวลี “keep a straight face” คนไทยใช้ “ตีหน้าตาย” เช่นคนอื่นๆ ที่ได้ยินเรื่องนี้จะพากันหัวเราะงอหาย แต่เขาตีหน้าตาย

(Visited 836 times, 1 visits today)