การเขียนจดหมายแบบ Semi-Block style

Semi-Block Style หมายความถึงแบบของการเขียนจดหมายที่มีวิธีการเขียนตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย ตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมาย คำขึ้นต้นจดหมาย คำลงท้ายของจดหมาย และลายเซ็นตามแบบเดียวกันกับ Block Style ซึ่งได้เขียนมาแล้วทุกประการ ส่วนการเขียนข้อความอันเป็นตัวของจดหมายนั้น เขียนย่อหน้าแต่ละบรรทัดของท่อนใหม่ทุกท่อนที่ปรากฎอยู่ในตัวจดหมาย

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

56 Sanarm Chai Road

Bangkok

January 3, 2012

“Por Chai” House Agent

15 Charernkrung Road

Bangkok

Dear Sirs :

I wish to rent a furnished house in the Phya Thai District for six months and 1 should be much obliged if you would send me particulars of any that you have as soon as possible.

I want three bed-rooms, and the house must be quiet I would be willing to pay up to 3500 baht per month.

Your faithfully

……………………

(Sanga Nilgamhaeng)

คำแปลของจดหมายข้างบนนี้

๕๖ ถนนสนามชัย

กรุงเทพฯ

๓ มกราคม ๒๕๕๕

ตัวแทนหาบ้าน “พอใจ”

๑๕ ถนนเจริญกรุง

กรุงเทพฯ

เรียนคุณที่นับถือ

ผมต้องการเช่าป้านที่มีเครื่องประดับเรียบร้อย ตั้งอยู่ในเขตพญาไทเป็นเวลานาน ๖ เดือน และผมจะขอบคุณมาก ถ้าหากคุณจะส่งรายละเอียดที่คุณมีอยู่ไปให้ผมโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

ผมต้องการห้องนอนสามห้อง และบ้านจะต้องสงบเรียบร้อย ผมตั้งใจจะให้ค่าเช่าสูงถึง ๓๕๐๐ บาท ต่อเดือน

ด้วยความสุจริต

…………………..

(สง่า นิลกำแหง)

 

(Visited 4,060 times, 1 visits today)