1-100 ภาษาอังกฤษ Numbers in English

เราเคยเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการนับตัวเลขตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักล้าน ซึ่งจะทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขึ้นสำหรับนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องอยู่กับตัวเลขบ่อย ๆ วันนี้เราจึงขอเสนอการนับเลข 1 – 100 เป็นภาษาอังกฤษให้กับคนที่เพิ่งฝึกนับเลข หรือไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กันนะคะ

 

การนับเลข 1-100 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเสียงอ่าน

1                     one

2                     two

3                     three

4                     four

5                     five

6                     six

7                     seven

8                     eight

9                     nine

10                   ten

 

11                   eleven

12                   twelve

13                   thirteen

14                   fourteen

15                   fifteen

16                   sixteen

17                   seventeen

18                   eighteen

19                   nineteen

20                   twenty

21                   twenty-one

22                   twenty-two

23                   twenty-three

24                   twenty-four

25                   twenty-five

26                   twenty-six

27                   twenty-seven

28                   twenty-eight

29                   twenty-nine

30                   thirty

31                   thirty-one

32                   thirty-two

33                   thirty-three

34                   thirty-four

35                   thirty-five

36                   thirty-six

37                   thirty-seven

38                   thirty-eight

39                   thirty-nine

40                   forty

41                   forty-one

42                   forty-two

43                   forty-three

44                   forty-four

45                   forty-five

46                   forty-six

47                   forty-seven

48                   forty-eight

49                   forty-nine

50                   fifty

51                   fifty-one

52                   fifty-two

53                   fifty-three

54                   fifty-four

55                   fifty-five

56                   fifty-six

57                   fifty-seven

58                   fifty-eight

59                   fifty-nine

60                   sixty

61                   sixty-one

62                   sixty-two

63                   sixty-three

64                   sixty-four

65                   sixty-five

66                   sixty-six

67                   sixty-seven

68                   sixty-eight

69                   sixty-nine

70                   seventy

71                   seventy-one

72                   seventy-two

73                   seventy-three

74                   seventy-four

75                   seventy-five

76                   seventy-six

77                   seventy-seven

78                   seventy-eight

79                   seventy-nine

80                   eighty

81                   eighty-one

82                   eighty-two

83                   eighty-three

64                   eighty-four

85                   eighty-five

86                   eighty-six

87                   eighty-seven

88                   eighty-eight

89                   eighty-nine

90                   ninety

91                   ninety-one

92                   ninety-two

93                   ninety-three

94                   ninety-four

95                   ninety-five

96                   ninety-six

97                   ninety-seven

98                   ninety-eight

99                   ninety-nine

100                 one hundred

 

(Visited 226,942 times, 97 visits today)