ฝึกพูดสำนวน goes without saying:บางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วโดยไม่ต้องพูดอีก

Mary’s an excellent student.  It goes without saying that her parents are very proud of her.
(แมรี่เป็นนักเรียนที่เรียนดีมาก ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าพ่อแม่ของเธอจะต้องภูมิใจในตัวเธอมาก)
It goes without saying that we must study hard.
(เป็นความจริงที่เราต้องเรียนหนัก)
It goes without saying that haste makes waste.
(เป็นความจริงที่ว่าความรีบร้อนทำให้เกิดความเสียหาย)

It goes without saying that a penny saved is a penny earned.
(เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าหนึ่งเพ็นนี ที่ประหยัดได้คือหนึ่งเพ็นนีที่หาได้)
It goes without saying that many hands make light work.
(เป็นความจริงที่ว่าหลายมือ ช่วยให้งานเบา)
It goes without saying that you’re as old as you feel.
(เป็นความจริงที่ว่าคุณจะแก่เหมือนกับที่คุณรู้สึก)

(Visited 5 times, 1 visits today)