ไม่เห็นด้วย อยากจะค้านความคิดนั้น เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคำพูด หรือความเห็นของคู่สนทนาของเรา เราก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ โดยเราสามารถพูดว่าไม่เห็นด้วย หรืออยากจะค้านความคิดนั้นด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่เราเสนอในวันนี้ค่ะ หวังว่าเพื่อน ๆ จะสามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างสบายใจ ผู้ฟังเข้าใจเราอย่างแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยกับเค้า อย่ามัวเหนียมอายที่จะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยค่ะ แสดงความคิดเห็นของเราไปเลย

ประโยคภาษาอังกฤษไม่เห็นด้วย

ฉันไม่เห็นด้วย พูดเป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ

I don’t agree with you.

ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

I’m against it.

ฉันคัดค้านเรื่องนี้

I am strongly opposed to this idea.

ฉันขอคัดค้านกับความคิดนี้หัวชนฝาเลย

I don’t think so.

ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ

I don’t see it that way. = That’s not how i see it.

ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ

I have a different opinion.

ฉันคิดอีกอย่างหนึ่ง

That’s not a good idea.

มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย

You’re wrong.

คุณคิดผิดแล้วล่ะ

That’s impossible.

เป็นไปไม่ได้หรอก

I don’t recommend it.

อย่าเลย ฉันไม่แนะนำ

You need to be more realistic.

คุณต้องอยู่กับความเป็นจริงให้มากกว่านี้นะ

You’re too optimistic.

คุณมองโลกในแง่ดีเกินไป

You’re too pessimistic.

คุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไป

Over my dead body

ใช้ปฏิเสธแบบหัวชนฝาเลย ข้ามศพฉันไปก่อนเถอะ

I don’t think it will work.

ฉันคิดว่ามันไม่เข้าท่าหรอกนะ

(Visited 1,445 times, 1 visits today)