ไม่เป็นไร ตอบรับคำขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ

ใคร ๆ ก็ทำผิดได้ ดังนั้นการตอบรับคำขอโทษ จึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำ เพื่อให้ผู้พูดได้รู้สึกดีว่าเค้าไม่ได้ทำอะไรให้เราต้องเสียใจ หรือเสียความรู้สึก หรืออาจจะเป็นคำพูดตอบรับคำขอโทษที่เรายกโทษให้เรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาดูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตอบรับคำขอโทษหลายรูปแบบ เพื่อให้เพื่อน ๆ นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันค่ะ

ตอบรับคำขอโทษเป็นภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ

That’s all right. แปลว่า ไม่เป็นไร (เป็นคำพูดที่สุภาพ)

Don’t worry about it.  แปลว่า ไม่ต้องกังวลไปเลย

Don’t feel bad about it. แปลว่า อย่ารู้สึกแย่ไปเลย

Never mind  แปลว่า อย่ากังวลไปเลย ไม่เป็นไรหรอก

It’s nothing. แปลว่า ไม่เป็นไร

It doesn’t matter.  แปลว่า ไม่เป็นไร เรื่องเล็กน้อย

It’s not your fault.  แปลว่า ไม่่ใช่ความผิดของคุณ

Anyone can make a mistake.  แปลว่า ใคร ๆ ก็ทำผิดได้

There’s no need to apologize.  แปลว่า ไม่ต้องขอโทษก็ได้

You don’t have to apologize. แปลว่า คุณไม่ต้องขอโทษก็ได้

Please be more careful next time.  แปลว่า คราวหน้าให้ระวังมากกว่านี้ก็แล้วกันนะ

(Visited 2,668 times, 4 visits today)