ขอร้องให้เพื่อนไปเยี่ยมผู้ที่คุ้นเคย(Asking a Friend to call on an Acquaintance)

32 Thung Mahamek,

Bangkok

March 19, 2012

Dear Vichien:

     A friend of mine, Mr. Lock who arrived from London last week, has rented a house, no. 8, Soi Bandorn, Bangapi.

     In my opinion, Mr. Lock finds Bandorn rather dull from the social point of view, as he knows no one there.

     I would like you to call on him, if you had a few minutes to spare. I am sure you will like him because he is a very pleasand gentleman deserving to keep company with.

     He has requested me to introduce him to any friends of mine in Soi Bandorn so that he may have some people to speak with.

     With best wishes,

Very sincerely yours,

Pankam

คำศัพท์ที่ควรทราบ

call on – ไปหา, ไปเยี่ยม

acquaintance – ผู้ที่คุ้นเคย

arrived – ได้มาถึง

rented – ได้เช่า

finds – พบ, เห็น

rather – ค่อนข้าง

dull – ไม่สนุก, เงียบเหงา

social – เกี่ยวกับสังคม

spare – สละ

pleasant – น่าคบ

deserving – สมควรแก่

keep – เก็บรักษา

company – การร่วม, พวก

requested – ได้ขอร้อง

introduce – แนะนำ

Expressions ที่ควรจดจำ

to find Bangapi rather dull – พบว่าบางกะปิไม่สนุกเงียบเหงา

to find Bangapi uninteresting – พบว่าบางกะปิไม่สนุกสนาน

to find Bangapi monotonous – พบว่าบางกะปิน่าเบื่อ

from the social point of view – จากแง่คิดในด้านสังคม

socially speaking   – พูดกันในด้านสังคม

to call on him – ไปเยี่ยมเขา

to go to his house for a short visit – ไปเยี่ยมเขาที่บ้านชั่วครู่ยาม

deserving to keep company with – ควรแก่การคบหาสมาคม

to introduce = to make known to – แนะนำให้รู้จัก

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๒ ทุ่งมหาเมฆ

กรุงเทพ ฯ

๑๖ มนาคม ๒๕๕๕

คุณวิเชียร ที่รัก

     เพื่อนคนหนึ่งของผม คือ มร. ล็อค ผู้ซึ่งมา (ถึงกรุงเทพฯ) จากกรุงลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เช่าบ้านอยู่หลังหนึ่ง เลขที่ ๘ ในซอยบ้านดอน บางกะปิ

     ตามความคิดเห็นของผม มร. ล็อค ได้พบว่าซอยบ้านดอนนั้นค่อนข้างจะเงียบเหงาไม่สนุกสนาน ถ้าพูดกันตามความคิดเห็นในด้านสังคม เพราะเขาไม่รู้จักใครเลยในซอยบ้านดอน

     ผมอยากให้คุณวิเชียรไปเยี่ยมเยียนเขาดูบ้าง ถ้าหากว่าคุณมีเวลาพอที่จะสละสัก ๒-๓ นาที ผมแน่ใจว่าคุณคงจะชอบ มร. ล็อค เพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษที่น่าคบคนหนึ่ง สมควรที่จะคบหาสมาคมด้วย

     มร. ล็อค ได้ขอร้องให้ผมช่วยแนะนำตัวเขาให้รู้จักกับเพื่อนๆ ของผมในซอยบ้านดอนบ้าง เพื่อว่าเขาจะได้มีคนที่จะพูดจาคุยด้วย
     ด้วยความปรารถนาดี

โดยความสุจริตใจ

พันคำ

(Visited 45 times, 1 visits today)