ไปซื้อของ ไปช๊อปปิ้ง พูดง่าย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ

เวลาเพื่อน ๆ อยากจะบอกกับเพื่อนชาวต่างชาติว่า ไปช๊อปปิ้ง กันเถอะ สามารถพูดได้ง่าย ๆ ตามหลักไวยากรณ์ที่ต้องจำให้แม่นตามประโยคภาษาอังกฤษที่เราจะนำเสนอในวันนี้ นอกจากนี้วันนี้เรายังขอเสนอไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการไปโน่นไปนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง สื่อสารกันอย่างเข้าใจ ลองมาดูมาฝึกภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ

ไปช๊อปปิ้ง ภาษาอังกฤษพูดง่าย ๆ

การพูดภาษาอังกฤษว่า ไปช๊อปปิ้ง ให้เพื่อน ๆ จำประโยคนี้ไว้เลยค่ะ เพราะจะใช้รูปประโยคนี้ตลอดค่ะ นั้นคือ

Go shopping

go shopping ไปช๊อปปิ้ง

I will go shopping                                                 ฉันจะไปช๊อปปิ้ง

I went shopping with my friend yesterday.    ฉันไปช๊อปปิ้งกับเพื่อนเมื่อวานนี้

I have gone shopping for many days.               ฉันไปช๊อปปิ้งมาแล้วหลายวัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่มีรูปประโยคคล้าย ๆ กัน คือ Go + V.ing  ที่ให้เพื่อน ๆ ควรท่องจำเอาไว้

go camping                    go hiking

go fishing                        go hunting

go swimming                 go diving

go surfing                       go snorkeling

go water skiing              go scuba diving

go wind surfing             go skiing

go snowboarding           go (ice) skating

go bowling                     go roller skating

go jogging                       go running

go rollerblading            go skateboarding

go sky diving                 go parachuting

go parasailing

นอกจากนี้มีอีกหนึ่งคำที่น่าจำไว้เวลาบอกว่า กลับบ้าน จะใช้คำว่า Go home

(Visited 19,173 times, 30 visits today)