ให้ฉันพูดอีกอย่างหนึ่ง ภาษาอังกฤษพูดง่าย ๆ

Let me put it this way.

(เลท มี พุท อิท ธิส เวย์)
ให้ฉันพูดอีกอย่างหนึ่ง
Jinta : Why did the Frontiers go west ?
จินทะ : (วาย ดิด เธอะ ฟรันเทียร์ส โก เวสท)
ทำไมผู้คนที่อยู่ตามชายแดนจึงไปทางด้านดะวันตก
Joe : They went west for the gold in California. That’s what I think. โจ : (เธ เวนท เวสท ฟอ เธอะ โกลด อิน แคลลิฟอเนีย. แธท,ส วอท ไอ ธิงค)
พวกเขาไปทางทิศตะวันตกเพื่อหาทองในรัฐแคลลิฟอเนีย ฉันคิดว่านั้นเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไร
Alex : That was much later-uh, in 1849. The Frontiers headed west much earlier.
อเลคซ : (แธ็ท วอส มัช เลทเทอะ-เฮอ, อิน 1849. เธอะ ฟรันเทียร์ส เฮดเดด เวสท มัช เออลิเออะ)
นั่นเป็นสาเหตุที่หลัง ในปี 1849 ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนมีความคิดที่จะไปทางตะวันตกตั้งแต่แรกมาก
Joe : You’ve got a point there. Then,what made them move west? โจ : (ยู’แฮฟว กอท อะ พอยท แธ. เธ็น, ว็อท เมด เธม มูฟว เวสท)
คุณพูดได้ตรงจุค ดังนั้นอะไรที่ทำใท้พวกเขาอพยพไปสู่ตะวันตก
Alex : Because there was no other place to go
อเลคซ : (บีคอส แธ วอส โน อัธเธอะ เพลส ทู โก)
เพราะว่าไม่มีสถานที่อื่นที่จะไปได้อีก
Jinta : Can you say that in another way ?
จินทะ : (แคน ยู เซย์ แธ็ท อิน อะนาเธอะ เวย์)
คุณช่วยพูดสาเหตุอีกอย่างได้ไหม
Alex : Sure. O. K. Let me put it this way.
The early settlers landed on the east coast, right ? And ….
อเลคซ : (ชัวร์. โอ.เค. เลท มี พุท อิท ธิส เวย์. เธอะ เออลี เซทเลอะส
แลนเดด ออน เธอะ อีสท โคสท, ไรท ? แอนด….    )
ให้ฉันพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานพวกแรกมาตั้งถิ่นฐานทางด้านชายฝังตะวันออก และ….
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 732 times, 1 visits today)