“โสด” ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร?

สำหรับคนที่ยังไร้คู่ต้องอยู่ตัวคนเดียว หากมีใครมาถามว่า คุณแต่งงานแล้วหรือยัง คำตอบที่หลายคนชอบใช้ คือ ยังโสด ตอบแบบนี้บ่อย ๆ ครั้ง จนบางทีแต่งงานไปแล้ว พอมีใครมาถาม ก็ยังหลุดปากไปโดยอัตโนมิติว่ายังโสด โดยเฉพาะเมื่อคนหน้าตาดีมาถาม ไม่รู้ทำไมต้องบอกว่าโสดทุกที

คำว่าโสดภาษาอังกฤษ

สำหรับคำว่าโสด ในภาษาอังกฤษนั้น มีหลายคำให้เลือกใช้ แต่ที่ใช้กันบ่อยมากที่สุด ก็คือคำว่า Single ซึ่งถ้าจะบอกว่ายังโสด ก็พูดว่า I’m single. แต่ถ้าคุณต้องการใช้คำอื่นบ้าง แทนที่จะใช้แต่ single คำเหล่านั้นมีดังนี้

– unmarried แปลว่า ยังไม่แต่งงาน , ตัวอย่างประโยคที่ใช้เช่น I’m unmarried man แปลว่า ผมเป็นผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงาน

– not married มีความหมายว่ายังไม่แต่งงานเช่นกัน ใช้พูดว่า I’m not married

– unwed แปลว่า ยังไม่แต่งงาน

– mateless แปลว่า ไร้คู่

สำหรับผู้ที่เคยแต่งงานแล้ว แต่มีเหตุให้หย่าร้างกันไป บางครั้งเมื่อไปสมัครงานก็จะพบช่องให้เลือกสถานภาพการสมรส ว่า โสด ,แต่งงานแล้ว หรือ หย่าร้าง (ไม่รู้จะมีช่องนี้ทำไม รู้ว่าตอนนี้ โสด ก็พอแล้ว ) ซึ่งคำว่าหย่าร้างในภาษาอังกฤษใช้คำว่า divorced หรือ separated.

(Visited 10,172 times, 3 visits today)