โปรดถามมาได้พร้อมกัน พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Please ask as we go along.

(พลีส อาสค แอส วี โก อะลอง)
โปรดถามมาได้พร้อมกัน
Miss Grind : So much for the homework. Now, there are a few things I’d like to touch on. If you have any questions, please ask as we go along.
มิส ไกรด : (โซ มัช ฟอ เธอะ โฮมเวิร์ค. นาว, แธ อา อะ ฟิว ธิงส ไอ,ด ไลค ทู ทัช ออน. อิฟ ยู แฮฟว เอนนี เควสชันส, พลีส อาสค แอส วี โอ อะลอง)
สำหรับการบ้านตอนนี้มีบางสิ่งที่ฉันจะต้องอธิบายอย่างละเอียด ถ้าใครมีคำถาม ถามมาได้พร้อมกัน
Jinta : Can I ask you a question ?
จินทะ : (แคน ไอ อาสค ยู อะ เควสชัน)
ผมสามารถถามคำถามคุณได้ไหม
Miss Grind : Go ahead, Jinta.
มิส ไกรด : (โก อะเฮด, จินทะ)
ได้เลยจินทะ ว่ามาได้
Jinta : What do you mean by “as we go alone”?
จินทะ : (วอท ดูยูมีน ไบ “แอส วี โก อะโลน”)
อะไรที่คุณหมายความว่า “มาพวกเราไปตามลำพัง”
Class : (Laughter)
คลาส : (ลาฟเทอะ)
เสียงหัวเราะ
Miss Grind : I said, “as we go along”. Are you making fun of me?
มิส ไกรด : (ไอ เซด “แอส วี โก อะลอง’’ อา ยู เมคคิง ฟัน ออฟ มี)
ฉันพูดว่า “พวกเราไปพร้อมกัน” คุณทำมันให้ตลกหรือ
Jinta : Far from it. I’m a fan of yours.
จินทะ : (ฟาร์ ฟรอม อิท. ไอ’ม อะ แฟน ออฟ ยัวร์ส)
มันไกลจากที่นี่ แต่ฉันก็เป็นแฟนของคุณ

Class : (Laugher)

คลาส : (ลาฟเทอะ)

เสียงหัวเราะ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 760 times, 1 visits today)