การโทรทางไกลไปต่างประเทศ

Making an International Call

A :   (On the phone) Hello. I’d like to call Thailand.

(ออน เธอะ โฟน) เฮลโล ไอ’ด ไล้ค ทู คอล ไทยแลนด์)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ผมอยากจะโทรไปประเทศไทยครับ

B :   One moment, please. I’ll get an overseas operator for you.

(วัน โมเม้น พลีส ไอ’ล เกท แอน โอเวอร์ซีส์ โอเปอร์เรเตอร์ ฟอร์ ยู)

รอสักครู่ครับ ผมจะต่อทางไกลต่างประเทศให้ครับ

A :   Thank you.

(แธ้งค์ กิ้ว)

ขอบคุณครับ

B :   This is the overseas operator. May I help you ?

(ธิส อีส เธอะ โอเวอร์ซีส์ โอเปอร์เรเตอร์ เม ไอ เฮลฟ ยู)

ทางไกลต่างประเทศค่ะ มีอะไรให้รับใช้ค๊ะ

A :   Yes; I’d like to call to Thailand. The number is 769-1611.

(เยส ไอ’ด ไล้ค ทู คอล ทู ไทยแลนด์ เธอะ นัมเบอร์ อีส เซเว่น ซิกส์ ไนน์ วัน ซิกส์ วัน วัน)

ครับผมอยากติดต่อไปที่ประเทศไทย หมายเลขคือ 769-1611

B :   Is this a person-to-person or station-to-station call ?

(อีส ธีส อะ เพอร์ซัน ทู เพอร์ซัน ออร์ สเตชั่น ทู สเตชั่น คอล)

ไม่ทราบว่าจะสนทนาแบบเจาะจงตัวต่อตัวหรือกับใครก็ได้คะ

A :   I want to make a person-to-person call to Mr.Park.

(ไอ ว้อน ทู เมค อะ เพอร์ซัน ทู เพอร์ซัน คอล ทู มิสเตอร์ พาร์ค)

ผมต้องการพูดกับคุณพาร์คครับ

A :   (On the phone) What number are you calling ?

(ออน เธอะ โฟน) ว้อท นัมเบอร์ อา ยู คอลลิ่ง)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ไม่ทราบคุณจะโทรติดต่อที่หมายเลข อะไรค๊ะ

B :   Thailand 575-3531. I’d like to make a call to Mr. Andy Park.

(ไทยแลนด ไฟ้ว เซเว่น ไฟ้ว ทรี ไฟว้ ทรี วัน ไอ’ด ไล้ค ทู เมค อะ คอล ทู มิสเตอร์ แอนดี้ พาร์ค)

ประเทศไทย 575-3531 ผมอยากพูดกับคุณแอนดี้ พาร์ค

A :   How do you spell his name ?

(ฮาว ดู ยู สเปล ฮีส เนม)

สะกดชื่ออย่างไรค่ะ

B :   A-N-D-Y P-A-R-K.

(เอ เอ็น ดี วาย พี เอ อา เค)

เอ เอ็น ดี วาย พี เอ อา เค

A :   I see.

(ไอ ซี)

เข้าไจแล้วค่ะ

B :   How long will it take to get through to Thailand ?

(ฮาว ลอง วิล อิท เทค ทู เก็ท ทรู ทู ไทยแลนด์)

นานแค่ไหนครับที่จะติดต่อไปที่ประเทศไทยได้

A :   About two minutes, sir.

(อะเบ้าท์ ทู มินนิท เซอร์)

ประมาณ 2 นาที ค่ะ

B :   What’s the toll?

(ว้อท’ส เธอะ โทล)

ค่าบริการเท่าไรครับ

คำศัพท์

Toll (n)     ค่าโทรศัพท์

A :   (On the phone) Overseas Operator. May I help you ?

(ออน เธอะ โฟน) โอเวอร์ซี โอเปอร์เรเตอร์ เม ไอ เฮลฟ ยู)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ทางไกลต่างประเทศ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

B :   I’d like to call to Thailand. This is a collect call.

(ไอ’ด ไล้ค ทู คอล ทู ไทยแลนด์ ธิส อีส อะ คอลเล็ค คอล)

ผมอยากจะโทรไปที่ประเทศไทยครับ ขอเป็นจ่ายปลายทาง

A :   What number do you wish to call ?

(วอท นัมเบอร์ ดู ยู วิช ทู คอล)

หมายเลขอะไรครับที่คุณจะติดต่อ

B :   782-3080.

(เซเว่น เอ้ท ทวู ทรี ซีโร่ เอ้ท ซีโร่)

782-3080

A :   Who would you wish to talk to ?

(ฮู วู้ด ยู วิช ทู ทอล์ค ทู)

คุณต้องการพูดกับใครครับ

B :   I’ll talk to anyone. It’s my office.

(ไอ’ล ทอล์ค ทู เอนี่วัน อิท’ส มาย ออฟฟิส)

ผมพูดกับใครก็ได้ครับ เป็นบริษัทของผมเองครับ

A :   What is the number you’re calling from ?

(ว้อท อีส เธอะ นัมเบอร์ ยู’ร คอลลิ้ง ฟอม)

คุณโทรมาจากหมายเลขอะไรครับ

B :   I’m calling from Chicago, (312) 674-8891.

(ไอ’ม คอลลิ่ง ฟรอม ชิคคาโก้ ทรี วัน ทวู ซิกส์ เซเวน โฟร์ เอ้ท เอ้ท ไนน วัน)

ผมโทรมาจากชิคคาโก หมายเลข (312) 674-8891

A :   Thank you. I’ll call you back when your party is on the line.

(แธ้งค กิว ไอ’ล คอล ยู แบค เวน ยัวร์ ปาร์ตี้ อีส ออน เธอะ ไลน์) ขอบคุณครับ ผมจะโทรกลับเมื่อมีผู้รับสายของคุณครับ

A :   (On the phone) Operator. May I help you ?

(ออน เธอะ โฟน) โอเปอร์เรเตอร์ เม ไอ เฮลฟ ยู)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) โอเปอร์เรเตอร์ค่ะ มีอะไรให้ช่วยค๊ะ

B :   Yes, I’d like to place a station call to New york. The number is (212) 564-6095.

(เยส ไอ’ด ไลค ทู เพลส อะ สเตชั่น คอล ทู นิวยอร์ค เธอะ นัมเบอร์ อีส ทู วัน ทู ไฟว ซิกส์ โฟ ซิกส์ ซีโร่ ไนน ไฟว)

ครับ ผมต้องการโทรทางไกลนิวยอร์ค หมายเลขคือ (212) 564-6095

A :   Who do you want to speak to ?

(วู ดู ยู ว้อน ทู สปีค ทู)

คุณต้องการพูดกับใครคะ

B :   Mr. John Smith. And this is Tony Lee, Room 803.

(มิสเตอร์ จอห์น สมิธ แอนด์ ธีส อีส โทนี่ ลี รูม เอ้ท โอ ทรี)

คุณจอห์น สมิธ และผมโทนี่ ลี ห้อง 803 ครับ

A :   How would you like it billed, sir?

(ฮาว วู้ด ยู ไลค อิท บิล เซอร์)

คุณจะให้เก็บเงินทางไหนครับ

B :   Bill it to my room, please.

(บิล อิท ทู มาย รูม พลีส)

ส่งใบเสร็จมาที่ห้องผมครับ

A :   Please hang up and wait till we call you back.

(พลีส แฮงค์ อัพ แอนด์ เวท ทิล วี คอล ยู แบค)

กรุณาวางสายแล้วรอจนกว่าเราจะโทรกลับไปค่ะ

คำศัพท์

Direct-dial call         โทรสายตรง

Ext = extension (n) หมายเลขที่จะติดต่อ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   May I speak to Mt. Watson in the Export Department,?

(เม ไอ สปี้ค ทู มิสเตอร์ วัทซัน อิน เธอะ เอ็กสปอร์ต ดีพาร์ทเม้นท์)

ผมขอพูดกับคุณวัทซัน แผนกส่งออกครับ

B :   Hold on a minute, I’ll connect you.

(โฮลด์ ออน อะ มินนิท ไอ’ล คอนเน็ค ยู)

รอสักครู่ จะติดต่อให้ครับ

A :   This is Atlantic Company. May I help you ?

(ธีส อีส แอทแลนติค คัมพานี เม ไอ เฮลฟ์ ยู)

ที่นี่บริษัท แอต แลน ติค มีอะไรให้ช่วยครับ

B:    Yes. May I have Ext. 2147 ?

(เยส เม ไอ แฮฟว เอ็ก เท่น ชั่น นัมเบอร์ ทวู วัน โฟร์ เซเว่น)

ช่วยต่อ ไปที่หมายเลข 2147 ทีครับ

A :   Can I make a direct-dial call to Korea from my room ?

(แคน ไอ เมค อะ ไดเรค ไดอัล คอล ทู โคเรีย ฟรอม มาย รูม)

ผมจะติดต่อสายตรงไปที่เกาหลีจากห้องผมได้ไหมครับ

B :   Yes, you can. Please dial 0-00-81. Then the area code and the number in Korea.

(เยส ยู แคน พลีส ไดอัล โอ โอ โอ เอ้ท วัน เธน เธอะ แอเรีย โค้ด แอนด์ เธอะ นัมเบอร์ อิน โคเรีย)

ได้ครับ กรุณากดหมายเลข 0-00-81 แล้วตามด้วยรหัสประเทศและ หมายเลขที่คุณจะติดต่อครับ

A :   Then connection is bad and I can’t hear well. Will you put me through again ?

(เธน คอนเน็คชั่น อีส แบ้ด แอนด์ ไอ แค้นท์ เฮีย เวล วิล ยู พุท มี ทรู อะเกน)

สายที่ต่อไปแย่มากครับ ผมไม่ได้ยิน ช่วยต่ออีกทีได้ไหมครับ

B :   I’m awfully sorry for the trouble. I’ll connect you again.

(ไอ’ม ออฟูลลี่ ซอรี่ ฟอ เธอะ ทรอเบิ้ล ไอ’ล คอนเน็ค ยู อะเกน)

ผมต้องขอประทานโทษจริงๆ ครับสำหรับปัญหา เดี๋ยวจะต่อให้อีกทีครับ

 

(Visited 1,245 times, 2 visits today)