การอ่านโจทย์เลขบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ หลาย ๆ คนที่ต้องทำโจทย์เลขเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่เขียนมาเป็นประโยคให้เราอ่านนี้สิ ต้องทำอย่างไร เลยอาจจะมีปัญหาการอ่านโจทย์ให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง วันนี้เรามีตัวอย่างการอ่านโจทย์เลขบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแบบง่าย ๆ มาฝากค่ะ

อ่านโจทย์เลขเป็นภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายบวก Plus or Add (+)

4+2=6     Four plus two is six.
3+9=12   Three add nine is twelve.

เครื่องหมายลบ  Minus, Subtract or Take Away (-)

25-5=20   twenty five minus five is twenty.
34-5=29   thirty four subtract five is twenty nine.

19-8=11     Nineteen take away eight is eleven.
33-13=20   thirty three take away thirteen is twenty.

เครื่องหมายคูณ Times or Multiply (x)

8×3=24      eight times three is twenty four.
14×2=28     Fourteen multiplied by two is twenty eight.

เครื่องหมายหาร Divide (÷)
12÷2=6       Twelve divided by two is six.

เครื่องหมายเท่ากับ Equals or Is (=)  

15+5=20      fifteen plus five equals twenty.
13×3=39      Thirteen times three is thirty nine.

(Visited 5,436 times, 11 visits today)