โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ แต่งประโยคได้ง่ายขึ้น

วันนี้เรามีหลักในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้เพื่อน ๆ ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ประโยคภาษาอังกฤษนั้นไม่เหมือนกับภาษาไทยที่เราสามารถสลับกริยา กรรม ประธานไว้ตรงไหนก็ได้ เราก็รู้เรื่องแล้ว แต่ประโยคภาษาอังกฤษนั้น จะต้องมีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น วันนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษกันค่ะ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

โครงสร้างการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

1. ประโยคบอกเล่า ประธานอยู่หน้ากริยาช่วยนั้น ๆ เสมอ (Helping Verb)

June is at school today.

John can swim.

2. ประโยคปฏิเสธ กริยาช่วยนั้น ๆ เติมคำว่า not ต่อท้าย

June is not at school today.

June isn’t at school today.

John cannot swim.

John can’t swim.

3. ประโยคคำถามแบบปิดบอกเล่า ตอบแบบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ (Yes/No) กริยากับประธานจะสลับที่กัน

Is June at school today?

Can John swim?

4. ประโยคคำถามแบบปิดในเชิงปฏิเสธ กริยาช่วยนั้น ๆ เติมคำว่า not  แล้วตามด้วยประธาน

Isn’t June at school today?

Is June not at school today?

Can’t John swim?

Can John not swim?

5. ประโยคคำถามเปิดบอกเล่า เป็นการตอบแบบเปิดกว้าง ไม่ต้องบอกว่าใช่ หรือไม่ใช่ กริยาช่วยนั้น ๆ จะตามหลังคำถามเปิด แล้วตามด้วยประธาน

Why is June at school today?

Why can John swim?

6. ประโยคำถามเปิดเชิงปฏิเสธ ให้เติม not หลังกริยาช่วยนัั้น ๆ แล้วตามด้วยประธาน

Why isn’t June at school today?

Why can’t John swim?

โครงสร้างภาษาอังกฤษเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานการแต่งประโยคภาษาอังกฤษที่ลงลึกมากขึ้นของเพื่อน ๆ ค่ะ เช่น การเปลี่ยน Tense แต่ยังไงก็ต้องใช้หลักการนี้เป็นต้นแบบในการแต่งประโยค เพื่อน ๆ ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะ

(Visited 880 times, 1 visits today)