แยกกันจ่าย พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร

Let’s split the charge. (เลท’ส สพลิท เธอะ ชาดจ)

Jinta : It’s been a good dinner.
จินทะ :  (อิท,ส บีน อะ กูด ดินเนอะ)
มันเป็นการรับประทานอาหารเย็นที่วิเศษ
Margaret :  Yes. I’ve enjoyed it too.
มาร์กาเร็ท : (เยส, ไอ’แฮฟว เอนจอยด อิท ทู
ใช่ ฉันก็มีความสุขด้วย
Jinta : Shall we go now ?
จินทะ :  (แชล วี โก นาว)
เราจะไปกันตอนนี้เลยไหม
Margaret : Yes, let’s.
มาร์กาเร็ท : (เยส, เลท’ส)
ใช่ ไปกันเถอะ
Jinta : Waiter ! Check, please.
จินทะ : (เวทเทอะ! เชค, พลีส)
กรุณาคิดเงินด้วย
Margaret : He gave us just one check.
มาร์กาเร็ท : (อี เกฟว อัส จัสท วัน เชค)
เขาคิดเงินให้พวกเราหนึ่งรายการ
Jinta : Good for him ! I’ll take it.
จินทะ : (กูด ฟอ ฮิม ! ไอ’ล เทค อิท)
มันดีสำหรับเขาสิ! ฉันจะจ่ายเอง
Margaret : No, no. Let’s split the charge. O. K. ?
มาร์กาเรท ะ (โน, โน. เลท’ส สพลิท เธอะ ชาดจ. โอ.เค.)
ไม่ ไม่ เรามาเสียค่าใช้จ่ายแยกกัน ตกลงไหม
Jinta : O. K., if you insist. How much should we leave as a tip?
จินทะ :  (โอ.เค., อิฟ ยู อินซิสท. ฮาว มัช ชูด วี ลีฟว แอส อัส อะ ทิพ)
ตกลง ถ้าคุณยืนกรานอย่างนั้น เราจะให้เงินรางวัลแก่เขาเท่าไหร่ดี
Margaret : Ten to fifteen percent would be just fine. The waiter made mistakes at that.
มาร์กาเร็ท : (เทน ทู ฟิฟทิน เพอเซนท วูด บี จัสท ไฟน. เธอะ เวทเทอะ เมด มิสเทคส แอท แธท)
สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้ว บริกรบริการให้ผิดๆ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 1,745 times, 1 visits today)