แปลสำนวน“wake a sleeping lion”

“แหย่เสือหลับ”

ความหมาย

หาเรื่องเดือดร้อนให้แก่ตนเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Wake not a sleeping lion. It’s safer to leave things as they are.

อย่าแหย่เสือหลับ เขาไม่เอาเรื่องกับคุณก็ดีแล้ว คุณยังจะไปพูดให้เขาโกรธอีก

คำอธิบาย

สำนวน “wake a sleeping lion” มักใช้เป็นคำสอนเตือนใจ คือ “wake not a sleeping lion” หมายถึง อย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเอง สิงโตเป็นเจ้าป่า เป็นสัตว์ที่ดุร้าย ถ้าสิงโตหลับอยู่ และเราไปปลุกมันให้ตื่น มันย่อมจะโกรธ เมื่อมันโกรธ มันย่อมจะทำอันตราย ทำร้ายเราได้ ฉะนั้นถ้ามันหลับก็ดีแล้ว มันจะได้ไม่ทำร้ายใคร อย่าไปปลุกให้มันตื่น

สำนวนไทย “แหย่เสือหลับ” คงจะมาจากสำนวนอังกฤษ “wake a sleeping lion” สำนวนนี้เริ่มใช้กันแพร่หลาย หลังจากที่ได้ใช้เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง “อย่าแหย่เสือหลับ” คนไทยใช้ ‘เสือ’ แทนที่จะเป็น ‘สิงโต’ เสือหรือสิงโต เปรียบกับคนที่ดุร้าย หรือ มีอำนาจ ถ้าไปทำให้เขาโกรธ เขาก็จะทำอันตราย หรือ นำความเดือดร้อนมาให้ สำนวนนี้บางทีก็พูดว่า “เสือนอน อย่าเอาไม้เข้าไปแหย่”

สำนวนอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “wake not a sleeping lion” และใช้กันแพร่หลายกว่า คือ “let sleeping dogs lie” เป็นภาษิตสอนใจว่า อย่าทำให้ใครโกรธจะทำให้ตนเดือดร้อนหรือได้รับอันตราย อย่าหาเรื่องเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น เช่น Don’t tell Father that you broke the window. Let sleep­ing dogs lie.

(A Dictionary of American Idioms)

(Visited 434 times, 1 visits today)