แปลสำนวน“turn a deaf ear”

“เอาหูทวนลม”

ความหมาย

แสร้งทำไม่ได้ยิน เพราะไม่อยากจะได้ยิน หรือฟัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ตามด้วย ‘to’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He turned a deaf ear to our requests for help.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English)

“ถ้าไม่อยากฟังคำรำคาญใจ ก็ต้องเอาหูทวนลมเสียเท่านั้น”

(บ่วงมาร บทละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “turn a deaf ear” มีการเปรียบเทียบทำนองเดียวกับ “turn a blind eye” คนที่หูหนวก จะไม่ได้ยินเสียงอะไร เช่นเดียวกับคนตาบอดที่มองไม่เห็น ฉะนั้นสำนวนนี้จึงหมายถึง แสร้งทำไม่ได้ยิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอร้องให้ช่วยเหลือ หรือการบ่นไม่ พอไจ

สำนวนไทย “เอาหูทวนลม” หมายถึงแสร้งทำไม่ได้ยิน เพราะไม่อยากจะได้ยิน เรากล่าวกันว่าเสียงลอยตามลม เมื่อเอาหูทวนลมเสียจึงไม่ได้ยินเสียง

(Visited 559 times, 1 visits today)