แปลสำนวน“sow one’s wild oats”

“หัวหกก้นขวิด”

ความหมาย

ใช้ชีวิต (มักจะเป็นวัยหนุ่มสาว) อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น แต่ไม่มีประโยชน์สาระอย่างไร

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

We must excuse the young fellow for getting drunk now and then; he’s only sowing his wild oats and will settle down later.

(Common English Sayings)

เขายังจำชีวิตวัยหนุ่มของเขาได้ดี เวลานั้นเขายังคึกคะนอง เที่ยวหัวหกก้นขวิดอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจึงกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “sow one’s wild oats” มาจากการปลูกข้าวโอ๊ต (oats) ป่า ซึ่งปรกติไม่มีใครปลูกมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช้รับประทานเป็นอาหาร จึงไม่มีประโยชน์ เปรียบกับความประพฤติของคนหนุ่มสาวที่เหลวไหลหาสาระประโยชน์อันใดมิได้ เช่น การทำตัวเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มสุรา และเล่นการพนัน

สำนวนไทย ‘’หัวหกก้นขวิด” แปลตามตัวคือ หกคะเมน เอาหัวลงและยกก้นขึ้น แสดงถึงการเล่นแผลงๆ ซุกซนคะนองเต็มที่ ส่วนมากมุ่งถึงเด็กซนแต่เอามาใช้กับผู้ใหญ่ได้ หมายถึง ปล่อยตัวตามชอบใจ ทำโลดโผนพิสดาร มักจะหมายถึงในทางที่ไม่ด ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใด บางท่านก็กล่าวว่า สำนวนนี้มาจาก ลักษณะของวัว หรือควายเวลาคึกคะนอง มักชอบทำท่าหัวหกยกก้นและเอาขาขวิดอยู่เรื่อยไป

(Visited 194 times, 1 visits today)