แปลสำนวน“quiet as the grave”

“เงียบเหมือนเป่าสาก”

ความหมาย

เงียบมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

The people, apart from one shrieking widow, were quiet as the grave.

(The Guardian 25 Feb 75)

After the storm the town was as quiet as the grave.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขานั่งเงียบเป็นเป่าสากไม่พูดไม่จากับใครเลย

เขาไม่อยู่บ้านเสียคนเดียว บ้าน เงียบเป็นเป่าสาก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ ‘quiet as the grave” เปรียบความเงียบกับหลุมฝังศพ เพราะปรกติคนมักจะไม่ไปเล่น หรือทำอะไรที่หลุมฝังศพ ฉะนั้นบริเวณนั้นจึงเงียบ ไม่มีคนพลุกพล่าน สำนวนนี้อาจจะใช้กับคนหรือสถานที่ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง คือ “(as) quiet as a mouse” เปรียบหนูกับคนที่เงียบมาก เพราะหนูมักจะชอบซ่อนตัวเงียบ ไม่ให้คนหรือแมวเห็น เช่น ‘On Sunday night he was as quiet as a mouse. ’ (Daily Mirror 29 Oct 74)

สำนวนไทย “เงียบเป็นเป่าสาก” สิ่งที่นำมาเปรียบ คือ ‘สาก’ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายปี่ไทย ปี่นอก ปี่ใน ที่ใช้เป่าในวงปี่พาทย์ เมื่อเป่าปี่ย่อมมีเสียงดัง “สาก’ ไม่ใช่เครื่องเป่า จึงไม่มีเสียง ลักษณะที่เงียบไม่มีเสียงจึงเปรียบได้ว่า “เงียบเหมือนเป่าสาก”

(Visited 608 times, 3 visits today)