แปลสำนวน“nip in the bud”

“ตัดไฟแต่ต้นลม”

ความหมาย

ทำให้สิ่งต่างๆ หรือ แผนการต่างๆ (มักจะไม่ดี) ยุติ หรือหยุดชะงักเสียตั้งแต่ระยะแรกๆ หรือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

The Government discovered the plot as soon as it was formed and were able to nip it in the bud.

(Common English Sayings)

เขาตัดไฟแต่ต้นลม ด้วยการสั่งสูกสาวไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อไม่ให้พบเพื่อนชายคนนั้นอีก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “nip in the bud” กล่าวถึงการเด็ดดอกตูม หรือ ใบอ่อนของต้นพืชทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้มันเจริญเติบโตต่อไป ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราไม่ต้องการ ให้บางสิ่งบางอย่างดำเนินต่อไป เราควรจะกำจัด หรือขัดขวางเสียตั้งแต่ระยะแรกๆ ถ้ายิ่งปล่อยนานเข้าก็จะยิ่งกำจัด หรือขัดขวางได้ยาก

คนไทยไม่เปรียบการกำจัดสิ่งไม่ดีตั้งแต่ระยะต้น กับการเด็ดดอกตูมทิ้ง แต่เปรียบกับการดับไฟ สำนวน ไทย “ตัดไฟแต่ต้นลม” ‘ต้นลม’ หมายถึงลมในระยะที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่ๆ ยังไม่รุนแรง ถ้าเราตัดไฟหรือดับไฟในระยะนี้ ย่อมจะดับได้ง่าย เพราะยังไม่มีลมแรงที่จะพัดให้ไฟลามกว้างออกไป ถ้าปล่อยให้ไฟลุกลามออกไป จะดับได้ยาก สำนวนนี้มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “nip in the bud”

(Visited 1,001 times, 1 visits today)