แปลสำนวน“light fingers”

“มือไว”

ความหมาย

มีนิสัยชอบลักขโมย หยิบฉวยของคนอื่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังกริยา ‘have’

สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

The shopkeeper said that many of the local school children had light fingers and that he lost more money than he gained by allowing them into his shop.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“คะ น้องเห็นว่าเขาไม่ใช่คน มือไว หรือขโมยม้าดอก” (ตามใจท่าน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “light fingers” เปรียบกับนิ้วที่เบาเมื่อขโมย หรือ หยิบฉวยของคนอื่น ผู้นั้นจะไม่รู้สึกตัวว่า กำลังถูกขโมย เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง นิสัยชอบขโมย สำนวนนี้บางทีก็ใช้เป็นคำคุณศัพท์ คือ “light- fingered” เช่น light-fingered children หมายถึง เด็กที่ชอบขโมยของคนอื่น

สำนวนไทย “มือไว” คนไทยเรานำมือมาเปรียบ แทนที่จะเป็นนิ้วดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ และใช้คำ ‘ไว’ แทน ‘เบา’ แต่มีความหมายตรงกัน หมายถึงชอบลักขโมย หยิบฉวยของคนอื่นไปโดยไม่บอกกล่าวเจ้าของ

นอกจากสำนวน “light fingers” ในภาษาอังกฤษ ยังมีสำนวน “sticky fingers” มีความหมายเหมือนกับ “light fingers” นิ้วที่เหนียว เมื่อถูกอะไรก็จะติดเมื่อหยิบฉวยข้าวของก็จะติดมือไปโดยเจ้าของไม่ทราบ หมายถึง นิสัยชอบขโมยเช่นกัน เช่น Don’t leave money in your locker; some of the boys have sticky fingers. (A Dictionary of American Idioms) สำนวนนี้ตรงกับสำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่ง คือ “มือกาว’’ มือกาวหรือนิ้วเหนียว เมื่อใช้เป็นสำนวนมีความหมายเหมือน กัน เช่น อย่าทิ้งของมีค่าไว้ในห้อง เด็กคนนั้น มือกาว อาจจะหยิบฉวยของไปเมื่อไม่มีใครอยู่

(Visited 360 times, 1 visits today)