แปลสำนวน“hide one’s light under a bushel”

“คมในฝัก”

ความหมาย

ซ่อนความสามารถ สติปัญญาความเฉลียวฉลาดเอาไว้ ถ่อมตัวไม่แสดงออกมาให้เห็น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Mr. Smith is an expert in many fields, but most people think he is not very smart because he hides his light under a bushel.

(A Dictionary of American Idioms)

“ล้วนท่วงทีมีเหลือไม่เบื่อชม

เขามัก คมในฝัก ชักออกวาว”

(พระอภัยมณี)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “hide one’s light under a bushel” มาจากคำสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิลตอนหนึ่งว่า ‘Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candle stick; and it giveth light unto all that are in the house.’ (Mattew 5:15) คำ ‘bushel’ หมายถึงภาชนะที่ใช้ตวงวัดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าวโพด คำสอนนี้หมายความว่า คนจุดเทียนไขแล้วไปวางไว้ใต้เครื่องตวงวัด คนอื่นก็มอง ไม่เห็นแสงไฟ แต่ถ้าเอาไปไว้บนเชิงเทียน มันก็จะส่องสว่างทุกคนในบ้านได้เห็นกันหมด แสงเทียนในที่นี้เปรียบกับสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด สำนวนนี้จึงหมายถึง การไม่แสดงความสามารถออกมาให้เห็น ถ่อมตัวทั้งที่มีความสามารถมาก

สำนวนไทย ”คมในฝัก” เปรียบกับดาบที่อยู่ในฝัก แต่คมกริบเช่นเดียวกับสติปัญญา ความรู้ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งไม่ได้แสดงออกมา นิ่งสงบเสงี่ยมอยู่ ดูแต่ภายนอกเผินๆ ก็ไม่ทราบ แต่เมื่อพูดหรือทำอะไรออกมา จึงได้เห็น ฉะนั้นจึงมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน อังกฤษ “hide one’s light under a bushel” แต่เปรียบกับสิ่งที่ต่างกัน

สำนวนไทย ”เสือซ่อนเล็บ” เอาลักษณะของเสือ ที่หดงอเล็บไว้ในอุ้งเท้าอยู่เสมอมาเปรียบ เมื่อใช้เป็นสำนวนมีความหมายทั้งในทางที่ดี และไม่ดี ความหมาย ในทางที่ดีจะตรงกับสำนวน ‘‘คมในฝัก” หมายถึง มีความเก่งกล้าสามารถแต่นิ่งขรึม ไม่แสดงออกมาให้เห็นฝีมือ ส่วนความหมายไม่ดีก็คือ เป็นผู้ที่แฝงเล่ห์กลมายาไว้ภายใน เพราะคนไทยมีความคิดว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้าย การซ่อนเล็บไว้อาจจะเป็นเล่ห์กลต้องการหลอกสัตว์อื่น หรือเหยื่อของมัน

(Visited 810 times, 1 visits today)