แปลสำนวน“crow over”

“ตีปีก”

ความหมาย

แสดงความยินดี ดีใจ (สำนวนอังกฤษมักจะใช้ในกรณีที่ได้รับชัยชนะ)

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยา; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

You needn’t crow over beating us at cards last night; just remember how badly we beat you a few weeks ago.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

“เอ๊ะ!พวกท่าน อย่าเพ่อตีปีกก่อนการ จึงจัดแบ่งงานกันฉับไว”

(พระร่วง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “crow over” มาจากการชนไก่ คำ ‘crow’ หมายถึง ร้องเสียงแหลมดัง เช่นเสียงร้องของ นก กา ไก่ ในที่นี้เป็นเสียงร้องของไก่ชนแสดงความดีใจที่สามารถปราบไก่ชนตัวที่เป็นคู่ต่อสู้ได้ สำนวนนี้ จึงหมายถึง การแสดงความดีใจที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ คนที่ร่วมแข่งขันด้วย

สำนวนไทย “ตีปีก” เปรียบกับไก่ เช่นเดียวกัน แต่เปรียบในลักษณะที่ต่างกัน คือ แทนที่จะร้องแสดงความดีใจ ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ กลับเป็นการตีปีก แสดงกริยาร่าเรง คนดีใจ หรือ คนที่แสดงกิริยาร่าเริง บางครั้งก็ทำท่าตีปีกคล้ายไก่ คือ งอแขนสองข้าง ขยับ เข้าออกกระทบกับลำตัว สำนวน “ตีปีก” จึงหมายถึง ดีใจ มีความหมายกว้างกว่าสำนวนอังกฤษ เพราะหมายถึง การแสดงความดีใจทั่วๆ ไป ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการดีใจเพราะได้รับชัยชนะดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ

(Visited 96 times, 1 visits today)