แปลสำนวน “make one’s hair stand (up) on end”

“ทำให้ขนหัวลุก”

ความหมาย

ทำให้ตกใจ หรือกลัวจนลนลาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The sight of him lying there on the floor made my hair stand on end.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ภาพหญิงสาวสวมชุดขาวปรากฎที่หน้าต่างเมื่อคนนี้ ทำให้ฉันขนหัวลุกไปหมด

คำอธิบาย

สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลาย มีกล้ามเนื้อเล็กๆ ใต้

ผิวหนังสำหรับยึดเส้นผมหรือขน เวลาที่สัตว์เหล่านี้รู้สึกกลัว หรือ หนาวเย็น เส้นผมหรือขนนี้จะถูกดึงตั้งตรงขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ แมว หรือ สุนัข เวลาที่มันโกรธ หรือตกใจ ขนของมันจะตั้งชันขึ้นมา มนุษย์ ก็จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกัน แต่การลุกชันของเส้นผมหรือขนนั้นมีน้อยกว่าสุนัขหรือแมว จึงเห็นได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามสำนวนอังกฤษ “make one’s hair stand (up) on end” มาจากปฏิกริยาของสัตว์ประเภทนี้เวลาที่กลัวหรือตกใจ และหมายถึง การทำให้ตกใจกลัวจนสุดขีด สำนวนไทย “ทำให้ขนหัวลุก ก็คงจะมีที่มาอย่างเดียวกัน ‘ขนหัว’ ในที่นี้ ก็หมายถึง ผมนั่นเอง

(Visited 715 times, 1 visits today)