แปลสำนวนอังกฤษ“set people by the ears”

“เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน’’

ความหมาย

ยุแหย่ให้คนทะเลาะวิวาทกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The Government’s action has set all the poli­ticians by the ears.

“เขาอยู่กันดีๆ ไม่มีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันแต่อย่างใด คุณอย่าไป เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ ‘‘set people by the ears” มาจากการพนันขันต่อโดยให้สุนัขสู้กัน แต่ละฝ่ายก็พยายามจะให้สุนัขสู้กันโดยจับหูสุนัขของตนให้หันไปเผชิญหน้ากับสุนัขของอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเอาคนมาเปรียบกับสุนัข จึงหมายถึง การยุแหย่ ทำให้คนแตกแยกทะเลาะวิวาทกัน

สำนวนไทยซึ่งมีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “set people by the ears” คือสำนวนไทย “เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน” สำนวนนี้มาจากการชนควาย การเสี้ยมเขาควาย หมายถึงการทำให้เขาควายแหลม เวลาชน หรือ ขวิดจะได้แทงเข้าได้ สะดวก บางทีก็ใช้ “เสี้ยมเขาควายให้ขวิดกัน” ดังที่ใช้ในโคลงสุภาษิตเก่า ว่า

“แสนชั่วยั่วแหย่เหย้า   ยุคน

สอนนี้เสี้ยมโน่นชม     แส่ได้

สองฝ่ายไม่ทราบขวน ขวายทะเลาะ กันแฮ

เฉกเสี้ยมเขาควายให้ ขวดไส้พุงพัง”

นอกจาก “เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน” ในภาษาไทย ยังมีสำนวน “ยุให้รำตำให้รั่ว” หมายความว่า ยุให้เขาผิดใจกัน แตกกัน เขาอยู่ด้วยกันดีๆ ก็ยุให้เขาบาดหมางแตกกัน เช่น ผู้หญิงคนนี้ปากไม่ดีชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน และมักจะยุให้รำตำให้รั่ว ให้เขาผิดใจกัน

(Visited 514 times, 1 visits today)