แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“with one’s tail between one’s legs”

“คอตก”

ความหมาย

เศร้าหมอง สิ้นหวัง พ่ายแพ้ หมดอาลัยตายอยาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี

สำนวนไทย ประโยค แต่ใช้เป็นกริยาเหมือนหน้าบึ้ง หน้างอ ฯลฯ

ตัวอย่าง

The boys on the team had boasted they would win the tournament, but they went home with their tails between their legs.

(A Dictionary of American Idioms)

“ยกโขยงขยับลี้           อัคคีภัย

พ่อแม่จูงถูกไคล         คล่ำคล้อย

หนุ่มสาวเฒ่าแก่วัย     ต่างต่าง

คอตก น้ำตาย้อย        ภักตร์เพี้ยงภูตผี”

(โคลงยุทธภัย ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “with one’s tail between one’s legs” มาจากลักษณะท่าทางของสุนัขเวลาที่ถูกตี หรือ ถูกดุมันจะเดินหางตกทำท่าทางเศร้าหมอง เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบกับคน หมายถึง เศร้าหมอง สิ้นหวัง พ่ายแพ้ หรือหมดอาลัยตายอยาก

สำนวนไทย “คอตก” คือ อาการที่คออ่อน ศีรษะก้มลง เป็นอาการของคนที่ผิดหวัง พ่ายแพ้ เศร้าหมอง ไม่รู้จะทำอย่างไร เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “with one’s tail between one’s legs”

(Visited 177 times, 1 visits today)