แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“show the white flag”

“ยกธงขาว‘’

ความหมาย

แสดงการยอมแพ้ ไม่สู้ ขี้ขลาด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He showed the white flag by running away.

ฉันไม่คิดว่า เขาจะขี้ขลาดเช่นนี้ ยังไม่ทันสู้ ก็ยกธงขาวเสียแล้ว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “show the white flag” และสำนวนไทย “ยกธงขาว” มีความหมายและที่มาเหมือนกันคือ มาจากการทำศึกสงคราม ฝ่ายใดยอมแพ้ก็ยกธงขาวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ฉะนั้น ธงขาวจึงใช้เป็นสัญญลักษณ์ของการยอมแพ้ ไม่สู้ การแสดงหรือยกธงขาว จึงหมายถึง การยอมแพ้ ปัจจุบันสำนวนอังกฤษ “show the white flag” ไม่ค่อยใช้กันแล้ว

(Visited 670 times, 3 visits today)