แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“oil someone’s palm”

“หยอดน้ำมัน”

ความหมาย

ให้สินบน ให้เงินเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

If you oil his secretary’s palm, she might give you a key to his office.

(Longman’ Dictionary of English Idioms)

ถ้าคุณอยากจะให้เรื่องของคุณดำเนินไปเร็วขึ้น คุณก็ต้อง หยอดน้ำมันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

สํานวนอังกฤษ “oil someone’s palm” บางครั้งก็ใช้ “grease someone’s palm” คำ ‘grease’ และ ‘oil’ มีความหมายเหมือนกัน สำนวนนี้มาจากความคิดที่ว่า ถ้าเอาน้ำมันใส่ที่ฝ่ามือ มือจะลื่น เปรียบกับความราบรื่นในการทำสิ่งต่างๆ สามารถดำเนินไปได้โดยไม่มี อุปสรรคขัดขวาง สำนวนนี้จึงหมายถึงการให้สินบน ให้เงินกับคนที่สามารถจะช่วยเหลือตนให้ได้สิ่งที่ต้องการ เป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์ใจ

สำนวนไทย “หยอดน้ำมัน” เปรียบความลื่นของน้ำมันกับความราบรื่น หรือความคล่องตัวของการทำงาน เช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “oil someone’s palm” แต่ไม่ได้เจาะจงลงไปว่า หยอดน้ำมันที่ฝ่ามือหรือที่ส่วนอื่น คงจะเปรียบกับการหยอดน้ำมันเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรเดินคล่องขึ้น เมื่อเป็นสำนวนหมายถึง การให้เงินหรือส่งของเป็นสินน้ำใจ หรือ ค่าจ้างพิเศษ เพื่อ ให้งาน หรือ การใช้สอยดำเนินไปได้สะดวก

(Visited 195 times, 1 visits today)