แปลสำนวนภาษาอังกฤษ “sour grapes”

“องุ่นเปรี้ยว”

ความหมาย

คนที่อยากจะได้อะไร แต่ไม่สามารถที่จะได้สิ่งนั้น จึงต้องแกล้งบอกว่า สิ่งนั้นไม่ดี ไม่มีค่าอะไร เป็นการรักษาหน้าตนเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี, สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

His disapproving attitude toward color televi­sion is simply sour grapes; the fact is that he would like to have a set but can’t afford to buy one.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เขาอยากได้รถคันนี้ แต่ราคาแพงเกินไปก็เลยติว่ามันไม่สวย เข้าทำนอง องุ่นเปรี้ยว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “sour grapes” มาจากนิทานอีสปที่เล่าว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งไม่สามารถจะเอื้อมไปเด็ดผลองุ่นที่สุกอยู่เหนือศีรษะ มันจึงเดินจากไปพร้อมกับพูดกับตัวเองว่า องุ่นนั้นเปรี้ยว เมื่อเป็นสำนวนเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่อยากได้อะไร แต่ไม่สามารถที่จะเอาสิ่ง นั้นมาครอบครองได้ จึงต้องแกล้งบอกว่า สิ่งนั้นไม่ดี เพื่อเป็นการรักษาหน้าของตนเอง สำนวนไทย “องุ่นเปรี้ยว” แปลมาจากสำนวนอังกฤษ “sour grapes” และใช้กันจนแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันดี

(Visited 1,327 times, 1 visits today)