แปลสำนวนภาษาอังกฤษ “puppet”

“หุ่นเชิด”

ความหมาย

คนที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตกอยู่ในอำนาจหรืออิทธพลของคนอื่น เป็นเครื่องมือ หรือเครื่องบังหน้าของคนอื่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คำนาม; สำนวนไทย คำนาม

ตัวอย่าง

The Prime Minister is only a puppet controlled by a small group of powerful Ministers.

ดูๆ ไปก็น่าสงสาร แกเป็นเพียงหุ่นเชิด ที่ใครจะเชิดไปทางไหนหรือให้ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ

คำอธิบาย

‘puppet’ เป็นหุ่นชักของคนตะวันตก ทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ และใช้เชือกผูกติดกับแขน ขา เพื่อชักหรือดึงให้ทำท่าต่างๆ ส่วน ‘หุ่นเชิด’ ของไทย เช่น หุ่นใหญ่ หุ่นกระบอก มีคนเชิดหุ่นอยู่เบื้องหลัง จะให้หุ่นทำท่าอย่างไรก็แล้วแต่คนเชิด สำนวนอังกฤษ “puppet” และสำนวนไทย “หุ่นเชิด” มาจากการเล่นหุ่น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นชัก หรือหุ่นเชิด เมื่อเป็นสำนวนมีความหมายเหมือนกัน หมายถึงคนที่ไม่มีอำนาจ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่น เขาจะให้ทำอะไรก็ต้องทำตาม เหมือนหุ่นที่คนเล่นหุ่นจะให้ทำท่าทางอะไรก็ได้

(Visited 212 times, 1 visits today)