แปลความหมายสำนวน“hands down”

“กินดิบ”

ความหมาย

อย่างง่ายดาย ไม่อยากลำบากเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ใช้ขยายกริยา

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Last week our team played very badly and our opponents beat us hands down.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ไม่กลัวใคร่ได้ครูจะสู้กัน

ไล่ห้ำหั่น กินดิบในพริบตา”

(พระอภัยมณี)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “hands down” มาจากการแข่งม้า ม้าที่มีฝีเท้าดี สามารถวิ่งชนะได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไร และคนขี่ก็ไม่ต้องลงแส้ตีกระตุ้นให้ม้าวิ่ง เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงอย่างง่ายดาย ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

สำนวนไทย กินดิบ’’ มาจากกินของดิบ การกินของดิบย่อมสะดวกกว่ากินของสุก เพราะไม่ต้องเสียเวลาทำให้สุก เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงที่ทำได้ง่ายๆ ทำได้คล่องๆ ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องออกแรงมากนัก

ปัจจุบันมีสำนวนใหม่ๆ ที่ใช้ในความหมายคล้ายคลึงกับ “กินดิบ’’ เช่น “กินขาด” เช่น “กินขาด” “ขาดลอย” และ “ลอยลำ” ซึ่งมักจะใช้ในการแข่งขัน หรือการพนันขันต่อ เช่น ในวงการแข่งม้ามักจะพูดว่า ม้าตัวนี้ชนะกินขาด ม้าตัวนั้นชนะขาดลอยม้าของเขาลอยลำเข้าเส้นชัย สำนวนทั้งหมดนี้หมายถึงง่ายดาย ไม่ต้องลำบากเลย

(Visited 894 times, 1 visits today)