แปลความหมายสำนวน“call a spade a spade”

“ขวานผ่าซาก’’

ความหมาย

พูดตรงๆ สิ่งไหนเป็นอย่างไรก็พูดไปตามนั้น โดยไม่รู้จักพลิกแพลงหรือต่อเติมให้น่าฟังขึ้น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

A boy took some money from Dick’s desk and said he borrowed it, but I told him he stole it; I believe in calling a spade a spade. (A Dictionary of American Idioms)

ผมต้องขอโทษแทนพี่ชายผมด้วย เขาเป็นคนขวานผ่าซาก ชอบพูดอะไรตรงๆ ฟังไม่เข้าหูคน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “call a spade a spade” หรือ เรียก

พลั่วว่าพลั่ว’ หมายความว่า สิ่งใดมีชื่ออย่างไรก็เรียกไปตามนั้น พูดตรงๆ พูดความจริง ไม่ชอบพูดเสริมแต่งให้ไพเราะ หรือสุภาพ มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทย “ขวาผ่าซาก’’ ขวานเป็นอาวุธที่คม ซากเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีเนื้อหยาบ แข็ง และหนักที่สุด เมื่อจะใช้ ขวานผ่าไม้ซาก จะต้องผ่าลงไปเต็มแรง เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง การพูดจาตรงๆ ซึ่งอาจจะไม่น่าฟัง และกระทบกระเทือนใจผู้ฟัง มักจะใช้ตำหนิคนที่พูดจาตรงจนเกินไป โดยไม่คิดว่าคำพูดของตนจะบาดใจใคร หรือไม่ ฉะนั้นสำนวนไทย “ขวานผ่าซาก” จึงมีความหมายที่ไม่ค่อยดีนัก ส่วนสำนวนอังกฤษ “call a spade a spade” มีความหมายทั้งในทางที่ดีและไม่ค่อยดี ความหมายในทางที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับสำนวนไทย “ขวานผ่าซาก” ส่วนความหมายที่ดี หมายถึงพูดความจริงเชื่อได้ เช่น He is one politician who tells the truth. In his speeches he can be depended upon to call a spade a spade.

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับ “ขวานผ่าซาก” คือ “เถนตรง” หมายความว่า ซื่อหรือตรงเกินไป ไม่คิดว่าอะไรควรทำ อะไรควรพูด หรืออะไรไม่ควรทำ ไม่ควรพูด อาจจะเกิดจากความเขลา ความคิดไม่ถึง ไม่มีไหวพริบ เช่น เขาเป็นคนเถนตรง นึกอะไรขึ้นมาได้ ก็พูดออกมาโดยไม่คิดว่าเหมาะสม ควรพูดหรือเปล่า

(Visited 1,496 times, 1 visits today)