แปลความหมายสำนวน“bald as a coot”

“ล้านเหมือนนกตะกรุม”

ความหมาย

มีผมน้อยมาก หรือไม่มีเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ วิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

There is not much hope that his hair will grow again because he is as bald as a coot.

ดูหัวคนนั้นซิ ล้านเหมือนนกตะกรุม

คำอธิบาย

ทั้งสำนวนอังกฤษและสำนวนไทยเปรียบคนหัวล้านกับนกเหมือนกัน แต่เป็นนกต่างชนิดกัน ‘coot’ เป็นนกเมืองหนาวชนิดหนึ่งที่มีกระจุกขนสีขาวกลางหัว ทำให้ดูเหมือนคนหัวล้าน คำนี้ใช้เรียกคนที่หัวล้านมากจนแทบไม่มีผมเลย ส่วนนกตะกรุม เป็นนกเมืองร้อนตัวสูงใหญ่ และหัวล้าน คนไทยเลยนำมาเปรียบกับคนที่ไม่มีผมบนศีรษะ นอกจากสำนวน “ล้านเหมือนนกตะกรุม” คนไทยบางทีก็พูด “ล้านเหมือนลูกมะอึก” ‘ลูกมะอึก’ เป็นผลของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลกลมขนาดพุทราและมีขนอ่อนๆ อยู่โดยรอบ ลักษณะของลูกมะอึกดูคล้ายกับศีรษะของคนที่ไม่ค่อยจะมีผม จึงนำมาเปรียบกับคนหัวล้าน และทำให้ เกิดสำนวน “ล้านเหมือนลูกมะอึก” ขึ้น

(Visited 126 times, 1 visits today)