เวลากี่โมงแล้ว นาฬิกาเดินช้าไปห้านาทีพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเราตลอดเวลา แและทุกคนมีเท่ากัน นั้นก็คือ เวลา นั้นเอง วันนีเราจึงมาเรียนรู้วิธีการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลากันค่ะ เพื่อให้เราสามารถบอกเวลาได้ และสามารถบอกได้อีกว่า นาฬิกาเราเดินช้าหรือเดินเร็วไปเป็นกี่นาที เป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ลองมาฝึกพูดประโยคเหล่านี้ให้คล่งองค่ะ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

A:    Could you tell me the time, please?
โปรดบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหม
B:    Certainly, It’s 3:10.
ได้สิ เวลา 3 โมงสิบนาที
A:    My watch says five after three.
นาฬิกาฉันเวลา 3 โมง 5 นาที
B:    Then your watch is five minutes slow.
ถ้างั้นนาฬิกาของคุณช้าไป 5 นาที
นาฬิกาของเราไม่เหมือนคนอื่น จะพูดอย่างไร เพื่อบอกเวลาที่ถูกต้องให้เพื่อนได้รู้
Then your watch is five minutes fast.
three minutes slow        ช้าไปสามนาที                            Then your watch is three minutes slow.
right on time                    ตรงเวลา                                       Then your watch is right on time.
half an hour off              ผิดเวลาไปครึ่งชั่วโมง                Then your watch is half an hour off.
an hour behind               ช้าไปหนึ่งชั่วโมง                         Then your watch is an hour behind.
not operating                  ไม่เดิน                                             Then your watch is not operating.
มาฝึกพูดประโยคอื่น ๆ เกี่ยวกับเวลากัน
It’s 8:45.
เวลา 8 นาฬิกา 45 นาที
My watch says twelve fifteen.
นาฬิกาฉันบอกเวลาเที่ยง 15 นาที
It’s 2:00.
เวลา 2 โมง
My watch says one o’clock.
นาฬิกาฉันบอกเวลาหนึ่งโมง
It’s 7:55.
เวลา 7 นาฬิกา 55 นาที
My watch says five after seven.
นาฬิกาฉันบอกเวลา 7 นาฬิกา 5 นาที
It’s 1:30.
เวลาหนึ่งนาฬิกา 30 นาที
My watch says one fifteen.
นาฬิกาฉันบอกเวลา 1 นาฬิกา 15 นาที

(Visited 476 times, 1 visits today)