ถามว่า คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเท่าไหร่ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

ประโยคคำถามพื้นฐานง่าย ๆ เวลาคุยกันในชีวิตประจำวัน มักจะมีการถามเกี่ยวกับเวลาที่คู่สนทนาของเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพื่อเรียนรู้นิสัยของเค้ามากขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน วันนี้เราจึงขอเสนอภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามช่วงเวลาที่คู่สนทนาของเราทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือจะเป็นแนวทางการตอบคำถามของเพื่อน ๆ ก็ได้เช่นกันค่ะ มาดูกันค่ะว่าจะถามว่าอย่างไรได้บ้าง

คุณกินอาหารเช้าเมื่อไหร่

คุณทำกิจกรรมนั้น ๆ เวลากี่โมง

A:    What time do you get up?
(คุณตื่นนอนเวลาเท่าไร)
B:    I get up about seven fifteen.
(ฉันตื่นนอนเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบห้านาที)
A:    What time is breakfast at your house?
(บ้านคุณทานอาหารเช้าเวลาเท่าไร)
B:    Breakfast is always at a quarter to eight.
(อาหารเช้ามักจะเป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีเสมอ)

ลองเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเกี่ยวกับเวลาสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ดูบ้างนะคะ
What time do you get up?
have breakfast        (ทานอาหารเช้า)            What time do you have breakfast?
leave home               (ออกจากบ้าน)                What time do you leave home ?
leave for work        (ไปทำงาน)                      What time do you leave for work?
return home           (กลับบ้าน)                         What time do you return home?
go to bed                  (ไปนอน)                            What time do you go to bed?

คำถามเรื่องเวลา และการตอบคำถามที่น่าสนใจ
What time do you get up?
(คุณตื่นนอนเวลาเท่าไร)
I get up at seven fifteen.
(ฉันตื่นนอนเวลาเจ็ดโมงสิบห้านาที)
What time do you have breakfast?
(คุณทานอาหารเช้าเวลาเท่าไร)
I have breakfast about eight fifteen.
(ฉันทานอาหารเช้าเวลาประมาณแปดโมงสิบห้านาที)
What time do you leave home?
(คุณออกจากบ้านเวลาเท่าไร)
I leave home at a quarter to nine.
(ฉันออกจากบ้านเวลา 8 โมงสี่สิบห้านาที)
What time do you leave for work?
(คุณไปทำงานเวลาเท่าไร)
I leave for work at half past eight.
(ฉันไปทำงานเวลาแปดโมงครึ่ง)

(Visited 2,799 times, 8 visits today)