การเขียนเวลาในภาษาอังกฤษ แบบ AM/PM

เรื่องของเวลาเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เราทุกคนควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดคุยภาษาอังกฤษได้ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบการเขียนเวลาในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ 2 แบบคือ การเขียนแบบ AM/PM และการเขียนแบบ 24 ชั่วโมง ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเวลาในภาษาอังกฤษที่มีการเขียนแบบ AM/PM กันก่อน เพราะคิดว่าหลาย ๆ คนคงเคยเห็นตามหน้าร้านค้า หรือป้ายโฆษณาต่าง ๆ จนอาจจะสงสัยว่ามันคือเวลาเท่าไหร่กันแน่

การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาในรูปแบบ AM/PM

รูปแบบการเขียนเวลาเป็นแบบ AM/PM  เป็นรูปแบบการบอกเวลาที่มีการแบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 12 ชั่วโมง คือ

  1. AM หรือ Ante Meridiem (แปลว่า เวลาก่อนเที่ยงวัน) คือ เวลาตั้งแต่เที่ยงคืน จนถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้านาที (0.00 – 11.59 AM)
  2. PM หรือ Post Meridiem (ภาษาลาติน แปลว่า เวลาหลังเที่ยงวัน)  คือ เวลาตั้งแต่เที่ยง จนถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้านาที (12.00 – 11.59 PM)

(หรือจะจำง่าย ๆ ว่านิชคุณ อยู่วง 2PM หรือว่าวงบ่ายสอง แค่นี้ก็จำได้แล้วว่า PM คือเวลาตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป)

เวลาภาษาอังกฤษ am/pm

ตัวอย่างการใช้วิธี AM/PM ในการบอกเวลา

เวลาเที่ยงคืน                                           ใช้ว่า 12:00 AM                    อ่านว่า  twelve midnight/midnight

เวลาตีสามยี่สิบห้านาที                         ใช้ว่า 03:25 AM                    อ่านว่า   three twenty-five AM

เวลาสิบโมงห้าสิบแปดนาที                 ใช้ว่า 10:18 AM                    อ่านว่า    ten eighteen AM

เวลาเที่ยงตรง                                          ใช้ว่า 12:00 PM                   อ่านว่า    twelve noon/noon

เวลาบ่ายสองโมง                                    ใช้ว่า 2:00 PM                     อ่านว่า   two PM

เวลาสามทุ่มครึ่ง                                      ใช้ว่า 09:30 PM                  อ่านว่า   nine thirty PM

ตารางเทียบเวลาแบบ 24 Hr กับแบบ AM/PM

24-hour clock 12-hour clock
0:00 12:00 midnight
1:00 1:00 a.m.
2:00 2:00 a.m.
3:00 3:00 a.m.
4:00 4:00 a.m.
5:00 5:00 a.m.
6:00 6:00 a.m.
7:00 7:00 a.m.
8:00 8:00 a.m.
9:00 9:00 a.m.
10:00 10:00 a.m.
11:00 11:00 a.m.
12:00 12:00 noon
13:00 1:00 p.m.
14:00 2:00 p.m.
15:00 3:00 p.m.
16:00 4:00 p.m.
17:00 5:00 p.m.
18:00 6:00 p.m.
19:00 7:00 p.m.
20:00 8:00 p.m.
21:00 9:00 p.m.
22:00 10:00 p.m.
23:00 11:00 p.m.
24:00:00 12:00 midnight

 

(Visited 174,638 times, 45 visits today)