ตอนนี้ฉันพร้อมเรียบร้อยแล้ว พูดภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

เวลาเราต้องการบอกผู้อื่นว่า เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราพร้อมที่จะทำไปแล้ว เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ได้เลยค่ะ

Now I’m ready. ฉันพร้อมแล้ว ภาษาอังกฤษ

(นาว ไอ’ม เรดดี)

Mrs. Crossley         : Hurry up, Jinta, or you’ll be late.
มิสซิส คลอสเล่ย์     : (เฮอรี อัพ, จินทะ, ออ ยู’ล บี เลท)
จินทะ รีบเร็ว หรือคุณจะสาย
Jinta             : O.K. O.K. In a minute.
จินทะ             : (โอ.เค. โอ.เค. อิน อะ มินนิท)
ตกลง ตกลง ในหนึ่งนาที
Mrs. Crossley        : It’s time. Are you ready ?
มิสซิส คลอสเล่ย์     : (อิท’ส ไทม. อา ยู เรดดี)
ได้เวลาแล้ว คุณเสร็จแล้วหรือยัง
Jinta    : Not quite. I haven’t scanned the head lines in the newspaper yet.
จินทะ        : (น็อท ไควท. ไอ แฮฟวึน’ท สแคนดฺ เธอะ เฮด ไลน์ส อิน เธอะ นิวซเพเพอะ เยท)
ยังไม่ค่อยดี ฉันยังไม่ได้อ่านพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
Mrs. Crossley         : Phew ! The newspaper can wait. Now hurry !
มิสซิส คลอสเล่ย์     : (ฟิว ! เธอะ นิวซเพเพอะ แคน เวท. นาว เฮอรี !)
หนังสือพิมพ์นะสามารถรอไว้ก่อนได้ ตอนนี้รีบเร็ว
Jinta                : O. K. Now I’m ready.
จินทะ            : (โอ.เค. นาว ไอ’ม เรดดี)
ตกลง ตอนนี้ฉันเสรีจเรียบร้อยแล้ว
ที่มา:สมชาย ชัยธนะตระกูล

(Visited 843 times, 4 visits today)