เรากำลังเสียเวลาในระหว่างการเดินทาง ภาษาอังกฤษพูดได้ไม่ยาก

We’re wasting our time on the way. 

(วี’อา เวสทิง เอาเออะ ไทม ออน เธอะ เวย์)
เรากำลังเสียเวลาของพวกเราตามทาง
Alex: Hey ! Where are you going ? You can’t go to school that way.
อเลคซ : (เฮย์ ! แว อายู โกอิง ยู แคน’ท โก ทู สคูล แธ็ท เวย์)
เฮ ! คุณกำลังไปไหน
Jinta : I have a dog waiting for me over there.
จินทะ : (ไอ แฮฟว อะ ด็อก เวททิง ฟอ มี โอเวอะ แธ)
ฉันมีสุนัขที่กำลังคอยฉันอยู่ทางนั้น
Alex : A dog ? What do you mean ?
อเลคซ : (อะ ด็อก ว็อท ดู ยู มีน)
สุนัข คุณหมายถึงอะไรนะ
Jinta : I’ve been feeding a cute little puppy on a chain in someone else’s yard.
จินทะ : (ไอ’แฮฟว บีน ฟีดดิง อะ คิวท ลิทเทิล พัพพี ออน อะ เชน อิน ซัมวัน เอล’ซ ยาร์ด)
ฉันจะให้อาหารลูกสุนัขที่น่ารักที่ถูกล่ามโซ่อยู่ในสนามหญ้าของใครบางคน
Alex : Come on, we’re wasting our time on the way to school. อเลคซ : (คัม ออน, วี’อา เวสทิง เอาเออะ ไทม ออน เธอะ เวย์ ทู สคูล)
มาเถอะ, เรากำลังเสียเวลาของพวกเราตามทางที่จะไปโรงเรียน
Jinta : Take it easy. There’s no hurry.
จินทะ : (เทค อิท อิซี. แธ’ส โน เฮอรี)
ทำตามสบายเถอะ ไม่ต้องรีบ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 939 times, 1 visits today)